Mark Ruiter

Zie Nieuws

Universiteit Twente nodigt kunstenaars uit voor realiseren van een beeldbepalend kunstwerk

De Universiteit Twente nodigt kunstenaars uit een beeldbepalend kunstwerk te realiseren op haar campus. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de universiteit biedt de UT ruimte voor een kunstenaar om zijn of haar kunstproject daadwerkelijk te realiseren en te tonen op een prominente plek op de campus van de universiteit. De inzendtermijn voor de projectvoorstellen loopt tot en met 31 december 2019.

De campus van de Universiteit Twente is niet alleen een thuisbasis voor wetenschap maar ook voor kunst en architectuur. Er zijn al veel bijzondere kunstwerken te vinden op het terrein. De meeste kunstwerken die buiten staan, zijn speciaal voor de Universiteit Twente ontworpen. Je vindt er werk van onder andere Fred Bellefroid, Ruud Hallema, Jo Pessink, Jan Merx, Wim T. Schippers, Evert Strobos en Ger van Elk.

Ambitieus

Voor het zestigjarig bestaan van de Universiteit Twente in 2021 heeft de Campus Art Advisory Committee (CAAC), die de realisatie van het kunstwerk begeleidt, zich ten doel gesteld een ambitieuze kunstopdracht uit te zetten voor een nieuw kunstwerk op de campus. Zij heeft gekozen om dit door middel van een open call te doen om op die manier ruimte te geven aan een pluriforme groep kunstenaars om een plan in te dienen. Kunstenaars kunnen tot en met 31 december 2019 een projectvoorstel indienen.

Passend moment en plek

De Universiteit Twente vraagt inzenders specifiek om in hun plan te motiveren waarom het kunstwerk op dit moment, op deze plek passend is. Als een project een verwijzing heeft naar, of een verband heeft met technologie is dat een pré. Daarnaast moet het werk duurzaam zijn, over nog eens 60 jaar moet het er nog steeds staan. Bij de beoordeling van de projectplannen wordt op kwaliteit beoordeeld en daarmee onderstreept CAAC de pluriformiteit en inclusiviteit die eigen is aan beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Het nieuwe kunstwerk zal op een prominente locatie op de campus worden gerealiseerd en met een feestelijke opening worden onthuld in het najaar van 2021. Er wordt gewerkt met een serieus budget. 

CAAC kiest uit de binnengekomen projectvoorstellen een shortlist van maximaal drie inzendingen. Die kunstenaars krijgen vervolgens drie maanden de tijd om hun plan verder uit te werken, waarna zij worden uitgenodigd hun plan te presenteren. Het nieuwe kunstwerk zal op een prominente locatie op de campus worden gerealiseerd en met een feestelijke opening worden onthuld in het najaar van 2021.

Procedure

Kunstenaars die willen meedoen met de open call moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Artistiek-inhoudelijk actief in de beeldende kunst of vormgeving, en zij moeten geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland;
  • Minstens vier jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt in kunstvorm, medium, vakrichting, specialisme, interessegebied of materiaal. Ook het type projecten is in principe helemaal open.

Kunstenaars en ontwerpers kunnen hun projectvoorstel indienen tot uiterlijk 31 december 2019. Interesse? Stuur een mail naar info@burobordo.com om meer informatie over de procedure te ontvangen of kijk op de website.

CAAC

De Campus Art Advisory Committee (CAAC) volgde in 2018 de Adviescommissie Beeldende Kunst op. Zij houdt zich primair bezig met het organiseren en stimuleren van activiteiten van beeldende kunst op de campus van de Universiteit Twente. Tevens adviseert CAAC over aanschaf van kunstwerken door de Universiteit Twente, als over het beheer van de universitaire kunstcollectie in de openbare ruimte. Daarnaast zet CAAC zich ook in voor een nauwe verbinding tussen kunst, onderzoek en onderwijs. Zo biedt zij plek aan artists in residence en initieert CAAC guerillakunst.


L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)