Zie Nieuws

Saxion, Universiteit Twente en ABN Amro dragen aandelen BTC Twente B.V. over

        


BTC Twente B.V. biedt flexibele huurconcepten voor bedrijfsruimtes in combinatie met ondersteunende diensten. De onderneming is gevestigd in Enschede en richt zich op innovatieve (technologische) startende ondernemers in de regio Twente. Sinds de oprichting in 1981 hebben ruim 700 bedrijven hun basis gelegd bij BTC. Na vele jaren van betrokkenheid dragen Saxion, Universiteit Twente (UT) en ABN Amro hun aandelen in BTC Twente B.V. over aan Ten Hag Groep.

Door veranderingen in de markt, zoals een breder aanbod van programma’s en organisaties die startende (student) ondernemers faciliteren, is de legitimatie van (semi) publieke partijen als aandeelhouder in het BTC niet meer aanwezig. Om die reden hebben Saxion, UT en ABN AMRO de aandelen ter overname aangeboden aan de andere aandeelhouders. Ten Hag Groep neemt de aandelen over. “Ten Hag is reeds langjarig betrokken bij BTC en heeft meerdere Start-ups en Scale-ups in haar portfolio en is daardoor vertrouwd met de behoeften en wensen van de gebruikers van de gebouwen die BTC in beheer heeft,” aldus Ten Hag zelf. 

Breder aanbod


Bij de start van BTC in 1981 voorzag zij met haar incubator-functie als enige in de behoefte van de startende (student) ondernemers. Voor deze doelgroep is het BTC nog steeds van waarde. In het Twentse kennis-ecosysteem in algemene zin en voor Kennispark Twente in het bijzonder. Daar zijn en blijven de kennisinstellingen trots op. Inmiddels worden incubatoractiviteiten echter ook door andere publieke en private partijen uitgevoerd zoals Novel-T en Ten Hag Groep waardoor de rol van BTC minder exclusief is.

UT en Saxion blijven investeren in ondernemerschap

De UT wil met de opbrengst blijven investeren in het Kennispark-gebied. De UT zal ook blijvend investeren in bedrijvigheid op de campus. Voor de ontwikkeling van het Kennispark wordt momenteel door de UT samen met de gemeente Enschede gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met lange-termijn-investeerder Kadans Science Partner.

Saxion investeert via het Saxion Centrum voor Ondernemerschap, dat gevestigd is op het Ariënsplein in Enschede en de Gasfabriek in Deventer, in de startende studentondernemer. Dit vindt onder meer plaats via de Top Ondernemersregeling en het Saxion Startup! Fonds, Fast Forward (regionaal traineeship programma met afgestudeerde ho-ers) en het coachen van studentondernemers bij de groei van hun startup. 

Een formeel moment voor overdracht volgt spoedig.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Afwezig tot 1 Aug 2020