Zie Nieuws

Studenten plaatsen UT op plek drie

Volgens de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) stijgt de Universiteit Twente naar de derde plek van alle universiteiten in Nederland. De resultaten van de UT zijn dit jaar opnieuw beter dan in het jaar ervoor. De uitkomsten van het grootschalig landelijk onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Studiekeuze123, zijn vandaag bekend gemaakt. Het onderzoek laat een verbetering van de scores op nagenoeg alle onderzochte aandachtsgebieden zien. Ook ligt de score op alle terreinen boven het landelijk gemiddelde. Het onderzoek vormt de basis voor de Keuzegids, die dit jaar eind november verschijnt. Wageningen bezet de eerste plek, de Open Universiteit is tweede.

De UT laat op nagenoeg alle onderzochte aandachtsgebieden een verbetering zien en stijgt daarmee van de vierde naar de derde plek van alle universiteiten in Nederland. De drie relevante hoofdvragen die de NSE de studenten voorlegt zijn:

1.       Wat is je oordeel over je studie in het algemeen?

2.       Hoe beoordeel je de sfeer van je opleiding?

3.       Zou je je studie aanbevelen aan vrienden of familie?

Op alle drie de vragen behaalt de UT een score die hoger is dan vorig jaar. Bij de eerste vraag steeg de score van 4,10 (op een schaal van 1 tot 5) in 2018 naar 4,16 in 2019. De score op sfeer ging met 0,02 omhoog tot 4,38. Op de derde vraag scoort de UT gemiddeld 4,25: 0,01 hoger dan vorig jaar.

De UT scoort niet alleen hoog op de inhoud van de enquête, ook qua deelname scoort de UT als één na hoogste instelling. Maar liefst 37 procent van de UT-studenten heeft de vragenlijst ingevuld. Landelijk vult gemiddeld 30 procent van de studenten de enquête in.  

Al een aantal jaar laten de scores van de Universiteit Twente in de NSE een stijgende lijn zien. De verbeterde studentwaardering komt onder andere tot uiting in de Keuzegids Masters en Keuzegids  Universiteiten voor bacheloropleidingen, waarin de Universiteit Twente beide al naar de tweede plaats van alle Nederlandse universiteiten is geklommen.

Aandachtsgebieden

De Keuzegids heeft haar vragenlijst rond 17 verschillende aandachtsgebieden opgesteld. De extra aandacht die de Universiteit Twente in de afgelopen jaren aan kwaliteitszorg heeft geïnvesteerd, lijkt tot een verbeterde score te leiden. Opleidingen zijn continu in gesprek met studenten om verbeterpunten te analyseren en daarvoor maatregelen te implementeren. Op het onderdeel ‘Kwaliteitszorg’ ligt de score liefst 0,35 punt hoger dan het landelijk gemiddelde, waarmee het de grootste uitschieter is.

Ook ‘Internationalisering’ is een onderwerp dat hoog op de agenda staat voor de UT. De score daarop verbeterde met 0,19 tot 3,58 en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde. Er is echter ook nog ruimte voor verbetering.

Op de thema’s ’Groepsgrootte’ en ’Stage ervaring’ ligt de score het hoogst van alle aandachtsgebieden, respectievelijk 4,22 en 4,11. De studenten lijken daarmee veel waardering te hebben voor de relatief kleine groepen waarin zij onderwijs ontvangen en er is tevredenheid over de mogelijkheden voor stage-opdrachten.

Over de Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden alle studenten in het hoger onderwijs in Nederland benaderd hun mening te geven over het onderwijs dat ze ontvangen. Voor de deelnemende onderwijsinstellingen levert dat waardevolle informatie op om hun onderwijs vorm te geven: het wordt gebruikt voor kwaliteitszorg en is onderwerp van gesprek tussen de instellingen en studenten over waar en hoe verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Omdat alle instellingen dezelfde vragen hanteren, is het ook mogelijk de resultaten te gebruiken als benchmark. Zo worden de resultaten ook gebruikt voor de Keuzegids, een belangrijk hulpmiddel voor de studiekeuze van aankomende studenten. Deze wordt eind november gepubliceerd. De enquête is uitgevoerd in de periode januari-april 2019. 

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)