HomeNieuwsSamenwerking NASA en Universiteit Twente zet in op betere toepassing van geo-informatie

Samenwerking NASA en Universiteit Twente zet in op betere toepassing van geo-informatie

Continue stromen aardobservaties en geo-informatie die door NASA worden gegenereerd vormen wereldwijd belangrijke bouwstenen voor majeure beleidsbeslissingen op het gebied van de leefomgeving. Maar niet alle organisaties en overheden zijn voldoende geëquipeerd om deze op de juiste wijze in te zetten. Een nieuwe samenwerking tussen NASA en de Universiteit Twente richt zich op het verbeteren van het gebruik van al die informatie.

Een wetenschappelijke samenwerking tussen het agentschap van het SERVIR-programma van NASA en de Faculteit ITC van de Universiteit Twente moet er voor zorgen dat ontwikkelingslanden beter in staat zijn de kracht van aardobservatie en geo-informatie in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, en daarmee het duurzaam vergroten van welzijn en welvaart van haar inwoners. Afgevaardigden van de beide organisaties tekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst op 18 april, waarin de samenwerking voor een periode van tien jaar wordt vastgelegd.

Positieve verandering teweegbrengen

"NASA hecht er waarde aan zich te verbinden met excellente partners over de hele wereld die eveneens tot doel hebben positieve verandering teweeg te brengen", zegt Dan Irwin, SERVIR-Global programmamanager bij NASA's Marshall Space Flight Center in het Amerikaanse Huntsville. "Door haar samenwerkingsgerichte activiteiten in zowel onderwijs als onderzoek slaagt de universiteit er in kwetsbare gemeenschappen te versterken in hun veerkracht en weerbaarheid en in te zetten op vooruitgang in een snel veranderende wereld."

SERVIR werkt reeds samen met partijen in 45 landen om de unieke toegevoegde waarde van aardobservatie onder de aandacht te brengen. Dat moet leiden tot beter en meer gebruik, en daarmee de maatschappelijke impact.  Er zijn vier regionale hubs ingericht: in Zuidoost-Afrika, West-Afrika, de Himalaya-regio en in Zuidoost-Azië.

"We kijken uit naar de samenwerking op het gebied van institutionele versterking een regionale capaciteitsontwikkeling met de SERVIR hubs. Met het merendeel van deze hubs hebben we reeds een lange samenwerkingsrelatie", aldus dr. Freek van der Meer vicevoorzitter van de vakgroep Earth System Analysis vna het ITC. "Samen focussen we op de last mile om aardobservatie stevig te verankeren in de samenleving en daarmee een bijdrage te leveren aan het beschermen van kwetsbare gemeenschappen in ontwikkelingslanden."

Binnen de samenwerking zullen medewerkers van ITC en SERVIR samen met lokale teams trainingen ontwikkelen, het verbeteren van de dienstverlening en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan de wensen van de gemeenschappen in de regio's waarin de hubs werkzaam zijn. De samenwerking betekent tevens nieuwe unieke en innovatieve mogelijkheden voor ontwikkeling en opleiding van zowel ITC-studenten als SERVIR-wetenschappers.

 "Dit is een prachtig voorbeeld van moderne samenwerking", zegt Irwin, "We versterken én elkaars kennis en kunde én we zorgen ervoor dat wetenschappelijke kennis een toepassing krijgt in de praktijk: een toepassing met grote maatschappelijke relevantie."

Beleidsmakers ondersteunen

Het SERVIR-programma is stevig verankerd binnen de internationale samenwerking op het gebied van aardobservatie. SERVIR, Spaans voor 'dienen' is een gezamenlijk initiatief van NASA en de U.S. Agency for International Development in Washington. SERVIR werkt samen met diverse partners over de hele wereld in het ontwikkeling van toepassingen, producten en diensten die beleidsmakers moeten ondersteunen in het vinden van oplossingen voor de grote vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid, waterbeheer, rampenbeheersing, landgebruik en klimaatveranderingen.

De vier SERVIR hubs worden gevormd door het Regional Centre for Mapping of Resources for Development in Nairobi, Kenia; het International Centre for Integrated Mountain Development in Kathmandu, Nepal; het Asian Disaster Preparedness Center in Bangkok, Thailand; en Agrometeorology, Hydrology and Meteorology Regional Center in Niamey, Niger.

Beeld: NASA image courtesy the MODIS Rapid Response Team, Goddard Space Flight Center.