HomeNieuwsUniversiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding in Amsterdam

Universiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding in Amsterdam

Studenten die in Noord-Holland wonen kunnen vanaf 2019 óók dichtbij huis techniek studeren. De Universiteit Twente (UT) en de Vrije Universiteit (VU) willen vanaf dat collegejaar gezamenlijk een engineeringopleiding aanbieden in Amsterdam. Beide universiteiten willen met het aanbieden van een technische bachelor in de hoofdstad meer jongeren interesseren in techniek.

Uit onderzoek is gebleken dat in Noord-Holland veel jongeren met interesse voor een technische opleiding toch voor een andere studie kiezen, omdat er in de regio geen aanbod is. De opleiding moet gebruik maken van innovatieve onderwijsvormen, zodat het een aanvullend programma is op het huidige engineeringsaanbod in Nederland. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel door de UT en de VU samen uitgewerkt.

Beide universiteiten werken samen om tegemoet te komen aan het enorme tekort aan hooggekwalificeerd technisch geschoold personeel in Nederland. Onderzoek wijst uit dat in Noord-Holland de helft minder scholieren kiest voor een technische opleiding dan in regio's met een technische universiteit, terwijl een even groot percentagescholieren het VWO verlaat met een technisch profiel. De UT en de VU hopen door het aanbieden van een brede engineering bachelor in de regio Noord-Holland meer jongeren te interesseren voor een carrière in de technologie. Het programma biedt hen de kans om na de bachelor te kiezen voor een uitgebreid palet aan technische masteropleidingen, waar de VU vooral richtingen biedt voor science-wetenschappen, en de UT-opleidingen aanbiedt in de richting van engineering-wetenschappen. Landelijke industriekoepels, het lokale bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam zullen door de UT en VU actief bij deze onderwijsvernieuwing worden betrokken.

Aanvulling op huidig aanbod

In het driejarige programma wordt de kennis van beide universiteiten gecombineerd vanuit de overtuiging dat de combinatie van een technische universiteit enerzijds en een brede universiteit anderzijds nodig is om antwoorden te vinden op de vraagstukken van de samenleving. De opleiding wordt op een innovatieve manier vormgegeven, zodanig dat het ook écht een aanvullend programma is op het huidige aanbod in Nederland. Het onderwijs wordt door zowel docenten van de UT als van de VU verzorgd. Zo maken studenten tijdens de opleiding kennis met de onderzoeksterktes en de innovatieve regio’s van beide universiteiten. De studenten zullen daarom ook met enige regelmaat op de campus van de UT in Enschede te vinden zijn. Omdat de VU geen accreditatie heeft voor technische opleidingen worden studenten bij de UT ingeschreven. Over de precieze vorm en inhoud van de opleiding zijn VU en UT nog met verschillende partijen in gesprek over de wijze waarop zij inhoudelijk op dit initiatief zouden kunnen aansluiten.

De plannen worden de komende tijd uitgewerkt en naar verwachting voor de zomer gepresenteerd.