HomeNieuwsDigitale democratie is dood, lang leve digitale democratie

Digitale democratie is dood, lang leve digitale democratie

Een groot deel van ons dagelijks leven speelt zich digitaal af. Social media en het ‘Internet of Things’ beïnvloeden privélevens én het publieke speelveld. Steeds meer baseert overheidsbeleid zich op dagelijkse datametingen van ons gedrag. Terwijl burgers zich ‘slechts’ eens per vier jaar uitspreken via verkiezingen op landelijk en gemeentelijk niveau. In hoeverre kan digitale participatie de inspraak van burgers vergroten? Hierover organiseert het Rathenau Instituut uit Den Haag samen met DesignLab Universiteit Twente een (gratis) workshop op woensdag 7 maart. We voelden Pieter van Boheemen - Onderzoeker bij Rathenau Instituut - aan de tand over digitale democratie.

Met Digital Democracy – de voertaal van het event is net als bij DesignLab Engels – willen DesignLab en het Rathenau Instituut verkennen in hoeverre online burgerparticipatie het overheidsbeleid kan versterken. Want eerste resultaten van digitale democratie zijn tot nu toe wisselend, schrijft het Rathenau Instituut op zijn website.

SUCCES EN FALEN

“Burgers willen graag meer meebeslissen over belangrijke politieke kwesties,” vertelt Van Boheemen. “In de praktijk loop je dan tegen allerlei problemen aan.” De inbedding in bestaande besluitvorming is bijvoorbeeld vaak nog niet goed geregeld, verklaart hij. “Daarvoor zijn meer ervaring en nieuwe ideeën nodig.”

Wanneer werkt digitale participatie wél? Op verzoek van het Europese Parlement onderzocht het Rathenau Instituut 22 initiatieven in diverse landen, en trok daaruit lessen over succes en falen.

Pieter van Boheemen, Onderzoeker Rathenau Instituut

Herhaling maakt digitale democratie aantoonbaar beter.

Pieter van Boheemen, Onderzoeker Rathenau Instituut

Zo moet digitale participatie leiden tot een concrete agenda of besluit, en het proces daartoe helder zijn. “Belangrijk is dat deelnemers na hun bijdrage feedback blijven ontvangen over de voortgang.” Digitale participatie is maatwerk, aldus Van Boheemen. “Herhaling maakt het aantoonbaar beter.”

De studie van het Rathenau Instituut vormt een nieuw overzicht en helpt bij het maken van een volgende stap. “We verwachten dat we met de onderzoekslessen in het achterhoofd betere oplossingen ontwerpen. Tijdens Digital Democracy kom je hier veel meer over te weten.”

Pieter van Boheemen, Onderzoeker Rathenau Instituut

Wat Design Thinking zo spannend maakt is dat je nadenkt over oplossingen in plaats van problemen.

Pieter van Boheemen, Onderzoeker Rathenau Instituut

TOEKOMST

Met deze workshop Digital Democracy wil Rathenau Instituut met DesignLab een bijdrage leveren aan meer succesvolle tools voor online burgerparticipatie.

“Wat Design Thinking zo spannend maakt is dat je nadenkt over details van oplossingen in plaats van problemen. Door je bezig te houden met de toekomst, geef je haar als het ware vorm,” schetst Van Boheemen. “De uitkomsten van deze workshop kunnen gebruikt worden in nieuwe beleidsopties en onderzoek. Ik ben erg benieuwd hoe onze toekomstige democratie eruit gaat zien.”

WORKSHOP

De workshop Digital Democracy vindt plaats op 7 maart 2018 bij DesignLab Universiteit Twente van 16:00 – 19:00 uur. Ira van Keulen (Senior Onderzoeker Rathenau Instituut) en Peter-Paul Verbeek (Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, Wetenschappelijk Co-directeur DesignLab) verzorgen de aftrap. Daarna gaan deelnemers aan de slag om prototypes te ontwikkelen van digitale tools voor digitale democratie. Koffie, thee, fruit en borrelhapjes worden verzorgd.

gratis registreren

Gratis registreren voor de Engelstalige workshop Digital Democracy kan hieronder:

Digital Democracy. 
Join us now!