HomeNieuwsIn Memoriam prof. Pim van Aken

In Memoriam prof. Pim van Aken

Tot ons grote verdriet bereikte ons het bericht dat prof. Willem Gerard van Aken, Pim, na een kort ziekbed is overleden. In 1981 werd hij, naast zijn directeurschap bij het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst (later Sanquin), aangesteld als hoogleraar fysiologie aan de Universiteit Twente, bij het toenmalige Biomedisch Technologisch Instituut (BMTI).

Pim was verantwoordelijk voor het fysiologie-onderwijs aan vele generaties van studenten in de afstudeerrichting biomedische technologie. In de vakgroep Polymeerchemie en Biomaterialen heeft hij belangrijk basisonderzoek geïnitieerd op het gebied van de interactie tussen bloed en materiaaloppervlakken, de adhesie en proliferatie van endotheelcellen op kunststofoppervlakken en het modificeren van die oppervlakken met antistollingsmiddelen, om deze bloedvriendelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in een aantal baanbrekende publicaties met een hoge citatiescore.

Het was logisch dat hij een belangrijke rol kreeg in de totstandkoming van de opleiding Biomedische Technologie in 1999 en dat hij vanaf 2003 actief was betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding Technische Geneeskunde. Hij is jarenlang lid geweest van de Curriculum Commissie en voorzitter van de Opleidingscommissie.

Pim vervulde een actieve rol in landelijke organisaties zoals ZonMW en WHO. Deze rol was hem op het lijf geschreven als erudiet wetenschapper, een aimabel mens en ‘every inch a gentleman’.

Wij zullen hem missen en zijn hem veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn vrouw Els en de kinderen heel veel sterkte toe.

Prof. Jan Feijen, emeritus hoogleraar polymeerchemie en biomaterialen, voormalig wetenschappelijk directeur BMTI

Dr. Heleen Miedema, opleidingsdirecteur Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde