Zie Nieuws

Rijk reserveert 30 miljoen voor regiodeal met Twente

Regio Twente en Twente Board zijn verheugd over het besluit van het kabinet om 30 miljoen euro uit te trekken voor een Regiodeal met Twente. Twente krijgt het geld voor de aanpak van verschillende opgaven: uitbouwen van de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Doordat de samenwerkende partners in Twente als cofinanciering minstens eenzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio in staat haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen.

Techniek als motor

Projecten Universiteit Twente

Binnen het programma van deze regiodeal zijn elf projecten benoemd waar Twente de komende tijd samen met de Rijksoverheid aan werkt. De projecten zijn geclusterd binnen vier domeinen:

  1. Techniek als motor
  2. Arbeidsmarkt en talent
  3. Bereikbaarheid en vestigingsklimaat
  4. Circulaire economie en duurzaamheid

 De Universiteit Twente is een van de partijen in deze deal en heeft de volgende projecten aangevraagd:

  • Advanced Manufacturing Program: dit programma draagt bij aan snelle adaptatie van technologieën en transformatie in de maakindustrie, waaronder herontwerp van het productieproces. Het leidende Europese onderzoeksinstituut Fraunhofer Project Center speelt hierin een centrale rol. Met dit programma wordt onder andere de groei van innovatieve technologische bedrijven en startups beoogd in Oost Nederland.  
  • PDEng voor Digitale Transformatie en Advanced Manufacturing: in dit programma gaat het om het opleiden en inzetten van technologische ontwerpers die bedrijven helpen bij het creëren van technische oplossingen voor producten, processen en systemen. Hiermee wordt onder andere een extra kennisimpuls en versterkte concurrentiepositie van het regionale hightech bedrijfsleven beoogd in deze regio.  
  • Citizenlab Oost: in dit programma onderzoeken groepen burgers en patiënten de bijdrage van technologische innovaties aan de gezondheid en leefstijl in een Citizenlab. Hierbij gaat het om het verbeteren van de gezondheid met behulp van medische technologie en de betrokkenheid van een grote groep burgers.
  • Twentse bacheloropleiding Mechanical Engineering in Amsterdam: de UT richt samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam een nevenvestiging op, om daar de Twentse bacheloropleiding Mechanical Engineering aan te bieden. Hiermee worden hooggekwalificeerde ingenieurs aan de regio Twente gebonden, door ze een deel van de studietijd in Twente te laten doorbrengen en wordt een betere match tussen het arbeidspotentieel van Amsterdam en de marktvraag in Twente beoogd.

 Daarnaast is de Universiteit Twente betrokken bij het aangevraagde project ‘Gebiedsontwikkeling en Bereikbaarheid Topwerklocaties,’ evenals bij de aanvraag omtrent arbeidsmarkt en talent.

In het voorjaar 2019 verwacht het Rijk de regiodeals te kunnen ondertekenen en dan wordt bekend hoe de middelen precies worden verdeeld.

Meer informatie:

Lees hier verder en vind het bericht over Twente onder ‘Documenten, Regio Deals - Persberichten per regio’. 

Contact:

Bertyl Lankhaar (053 489 2210), woordvoerder van het College van Bestuur / Irna van der Molen, beleidsadviseur Strategie & Beleid (053 489 3542)  

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)