Zie Nieuws

Onderzoek naar 3D metaalgeprinte vliegtuigonderdelen

Het Fraunhofer Project Center at the University of Twente gaat met het Almelose bedrijf Aeronamic groot onderzoek verrichten naar 3D metaalgeprinte onderdelen voor de luchtvaartindustrie.

Provincie Overijssel ondersteunt het project financieel, zo maakte gedeputeerde Eddy van Hijum vanmiddag bekend bij een werkbezoek aan Aeronamic. Van Hijum: “Overijssel draagt maximaal een miljoen euro bij aan dit ambitieuze R&D-project van bijna 3 miljoen euro met een looptijd van vier jaar. De bijdrage past in het programma Technology Base Twente dat zich ondermeer richt op de versterking van de internationale concurrentiepositie van de hightech maakindustrie en kennisinstellingen in Twente. En biedt ook kansen voor het toeleverende MKB en het techniekonderwijs.”

Dr.ir. Timo Meinders, managing director (a.i.) bij het Fraunhofer Project Center at the UT: “We zijn met ons Project Center gestart in januari, met als doel een boost te geven aan het toepassen van de allernieuwste kennis en kunde ten behoeve van R&D-resultaten in de industrie. Dit uitdagende project past heel mooi binnen de doelstellingen van het FPC@UT en is een goed voorbeeld van onze sterke positie op het gebied van smart production technology.”

Permanente zoektocht

CEO Steffen de Vries van Aeronamic licht het project toe. “In de wereldwijde luchtvaartindustrie is er een permanente zoektocht naar nieuwe productietechnologie voor de fabricage van complexe onderdelen. Ook wij investeren daar flink in en worden daartoe uitgedaagd door onze klanten zoals Honeywell en United Technologies. Als het lukt om de precisie-onderdelen die Aeronamic maakt op een meer innoverende wijze te vervaardigen, dan biedt dit grote kansen voor ons en andere bedrijven die momenteel afhankelijk zijn van kostbare gegoten halffabrikaten. Een vorm dus van reshoring door industriële innovatie”.

Technology Base Twente

De luchtvaartindustrie staat bekend om zijn strenge kwaliteitsnormen. “Wij zijn ervan overtuigd dat de ervaringen met het 3D metaalprinten die wij in dit project op gaan doen, ook in andere eindmarkten voor complexe metalen onderdelen van pas komen. Veel bedrijven in Twente leveren dergelijke producten. Daarom werken we samen met de onderzoeksgroep van het Fraunhofer Project Center, zodat de opgedane kennis breed verspreid wordt naar andere bedrijven met hun eigen eindmarkten. In de loop van het project brengen we de proefopstelling onder op de Technology Base”, aldus De Vries.

Joint Strike Fighter

Aeronamic is één van de Nederlandse bedrijven die orders verworven heeft voor systemen en onderdelen voor de Joint Strike Fighter, de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen. Aeronamic produceert de startmotor voor dit gevechtsvliegtuig.

Van Hijum: “Onlangs maakte de regering bekend dat ook het logistiek centrum voor die systemen en onderdelen in Nederland wordt gevestigd, hetgeen goed aansluit bij de onderhoudsopdracht die Aeronamic heeft verworven voor de hulpmotor. Dat zorgt voor langjarige onderhouds- en leveringscontracten en daarmee voor een goed perspectief voor werkgelegenheid bij dit mooie hightech bedrijf. Dit laat zien waar Almelo en Twente goed in zijn!."