HomeNieuwsUT en UM starten onderzoek naar terugval criminaliteit via slachtoffer-daderbemiddeling
UT slachtoffer-daderbemiddeling

UT en UM starten onderzoek naar terugval criminaliteit via slachtoffer-daderbemiddeling

Een team van onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) en Universiteit Maastricht (UM) komen met een innovatief model om te verklaren waarom bemiddeling in strafzaken recidive tegengaat.

Onduidelijk is nog waarom en hoe bemiddeling de kans op herhaling van criminaliteit verkleint. Het model biedt factoren die inzoomen op drie fasen rondom bemiddeling, namelijk voor, tijdens en na slachtoffer-daderbemiddeling. Een NWO-financiering uit het programma Onderzoekstalent maakt dit promotieonderzoek mogelijk.

In Europa wordt slachtoffer-daderbemiddeling in strafzaken steeds belangrijker. Zo besloot de Tweede Kamer eind 2016 om bemiddeling in strafzaken landelijk te gaan inzetten. Bemiddeling draagt bij aan het welzijn van slachtoffers: zij kunnen emoties uiten, vragen stellen en een schadevergoeding regelen met de dader. Tevens blijkt uit onderzoek dat bemiddeling tot minder recidive (herhaling van criminaliteit) leidt dan wanneer een strafzaak op reguliere wijze wordt afgehandeld. Er is echter nog geen antwoord op de vraag waarom en hoe bemiddeling het recidiverisico verkleint. Dit onderzoek tracht deze vraag te beantwoorden.

Theoretisch model

Voor slachtoffer-daderbemiddeling gaat men in de eerste fase van het model in op de vraag waarom daders überhaupt deelnemen aan bemiddeling. Voelt de dader zich schuldig of schaamt hij zich? Vreest hij een stempel als 'crimineel' of is hij bang voor sociale uitsluiting? Tijdens de tweede fase, de uitvoeringsfase krijgen de slachtoffers o.a. de kans om direct met hun daders te praten over de schadelijke gevolgen van de daad. Mogelijk zorgt dit voor empathie bij de daders en beginnen zij zich beter te realiseren wat zij iemand anders aandeden. In de derde en laatste fase wordt onderzocht of daders na bemiddeling meer verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en bewuster zijn van de negatieve gevolgen van hun acties.Het model wordt de komende vier jaar getoetst aan de bestaande bemiddelingspraktijk in Nederlands en Belgisch Limburg. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een groter UT-programma naar slachtoffer-dader bemiddeling. Daarin valt ook het PhD project  ‘Design and implementation of ICT-based communication systems in victim-offender mediation’, een interdisciplinair project gefinancierd door het Tech4People programma.

Meer informatie

UT BMS-alumna Jiska Jonas-van Dijk gaat het onderzoek uitvoeren onder begeleiding van hoofdaanvrager dr. Sven Zebel (vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid/ UT), in samenwerking met prof. dr. mr. Hans Nelen en dr. Jacques Claessen (vakgroep Strafrecht en Criminologie / UM). 
 

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)