Zie Nieuws

Victor van der Chijs voorzitter ECIU

UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs is benoemd tot voorzitter van de ECIU, het Europese Consortium van Innovatieve Universiteiten.

De UT is één van de elf aangesloten Europese universiteiten. Van der Chijs volgt Lluis Tort (UAB Barcelona) op en gaat het consortium verder vormgeven. De nadruk komt meer te liggen op het profileren van onderwijsinnovatie, de verbinding tussen onderzoek en bedrijfsleven en het verder versterken van samenwerking in ondernemerschap.

Kantoor in Brussel

Van der Chijs was sinds het voorjaar van 2016 al vicevoorzitter van ECIU en bouwde vanuit die rol actief aan de toekomst van het consortium. De basis voor de toekomstplannen werd in de zomer van 2016 in Amsterdam gelegd. Gevolg hiervan is dat de ECIU binnenkort een kantoor in Brussel opent, om zo meer invloed uit te oefenen op het beleid van de EU. Ook traden de universiteit van Tampere (Finland) en Nottingham (UK) recent toe tot het consortium.

Potentie

In zijn nieuwe rol stuurt Van der Chijs op een centrale rol voor ondernemerschap en verdieping van de alliantie. “De ECIU heeft veel potentie en we werken hard aan de realisering van onze strategische agenda”, zegt Van der Chijs. “Ons gezamenlijk doel is meer kennisdeling tussen wetenschappers en het beschikbaar stellen van meer onderzoeksgelden uit (Europese) subsidieprogramma’s. Ook willen we een actieve rol spelen in de discussie rondom het nieuwe Europese frameworkprogramma voor onderzoek en innovatie. Tot slot lanceren we de ECIU Start-up Discovery Journey, een nieuw Europees excellentieprogramma voor ondernemende studenten en PhD’ers.”

Over de ECIU

Het in 1997 opgerichte ECIU is een actief netwerk van elf Europese universiteiten en een instelling in Mexico. De ECIU-leden zijn allemaal jonge, innovatieve en ondernemende universiteiten. De visie van de ECIU is gericht op het inzetten van de collectieve expertise, toewijding, innovatiekracht in onderwijs en sociaaleconomische ontwikkelkracht van de dynamische regio’s om zo mondiaal leiderschap in hoger onderwijs na te streven. De twaalf universiteiten zijn gevestigd in regio’s waar grote industrieën zijn verdwenen en waar de universiteit substantieel heeft bijgedragen aan de herontwikkeling van de regio.

Over Victor van der Chijs

Victor van der Chijs (1960) studeerde Rechten in Amsterdam en voltooide postdoctorale opleidingen aan de Amsterdam School of International Relations en INSEAD. Van der Chijs was werkzaam bij ING, onder andere als Vice President Structured and Project Finance in Hong Kong. In 1998 begon hij bij Schiphol Group, eerst als directeur Public Affairs en daarna als directeur Strategic Projects. Later droeg hij verantwoordelijkheid voor de activiteiten van Schiphol in de USA. In 2003 werd hij verantwoordelijk voor alle internationale activiteiten van Schiphol. Een jaar daarna werd hij door Rem Koolhaas gevraagd om de leiding op zich te nemen van OMA, dat onder zijn leiding snel uitgroeide tot een succesvol internationaal creatief bedrijf.
Victor van der Chijs was voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie, één van de negen topsectoren die door het kabinet zijn ingesteld om de Nederlandse economie te versterken. Eén van zijn huidige nevenfuncties is die van lid van de Raad van Toezicht van Kennisland. Van der Chijs beschikt over een zeer uitgebreid en sterk (inter)nationaal netwerk.