Zie Nieuws

Opening Max Planck Center op campus UT Eerste in Nederland

Het nieuwe ‘Max Planck – University of Twente Center for Complex Fluid Dynamics’, op de campus van de Universiteit Twente, wordt op 3 maart geopend in aanwezigheid van staatssecretaris Sander Dekker (OCW) en de president van de Max Planck Gesellschaft, Prof. Martin Stratmann. Het is het eerste Max Planck Center in Nederland.

Het Max Planck Center gaat onderzoek doen naar de dynamiek van vloeistoffen, in brede zin van het woord. Het kan gaan om het gedrag van een enkele druppel, om stroming in de microkanaaltjes van vloeistofchips of om turbulentie op grote schaal. Het aantal toepassingsgebieden is daarmee ook zeer divers: van katalysatoren voor duurzame energie tot lab-on-a-chip systemen voor medische toepassingen.

Twee onderzoeksgroepen van de UT en twee Max Planck Instituten vinden elkaar in dit onderzoek. Op de UT zijn dit de Physics of Fluids groep van prof. Detlef Lohse en de BIOS Lab-on-a-chip groep van prof. Albert van den Berg. Aan Duitse zijde zijn dit het Max Planck Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen en het Max Planck Institut für Polymerforschung in Mainz.

Jong talent aantrekken

Door de krachten te bundelen, ontstaat aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens een gezamenlijk laboratorium met uitstekende voorzieningen. De UT heeft bijvoorbeeld geavanceerde proefopstellingen om turbulente stroming en het gedrag van bellen in vloeistof te bestuderen. Bovendien biedt het NanoLab (MESA+ Instituut voor Nanotechnologie) op de campus uitgebreide mogelijkheden om vloeistofchips te fabriceren. Dankzij de samenwerking in het Max Planck Center kunnen de partners elkaars - complementaire - laboratoria delen. De belangrijkste investering, ongeveer 10 miljoen euro voor de komende vijf jaar, gaat naar menselijk kapitaal: de samenwerking van Nederlandse en Duitse topgroepen is naar verwachting aantrekkelijk voor jong talent van over de hele wereld. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt bij aan het nieuwe instituut. Minister Bussemaker: “Door samen te werken ontstaan vaak de mooiste ontdekkingen en nieuwste inzichten. Ik heb hoge verwachtingen bij dit eerste Max Planck Center in Nederland, want er wordt niet alleen tussen verschillende onderzoeksgroepen samengewerkt, maar ook over de landgrenzen heen.”

Zestien Centers wereldwijd

De Max Planck Gesellschaft heeft wereldwijd een grote reputatie in fundamenteel onderzoek. In Duitsland zijn er 83 Max Planck Instituten. Via Max Planck Centers werken zij samen met topuniversiteiten in de wereld: met de komst van het nieuwe Max Planck Center in Twente, zijn er wereldwijd nu 16.

De openingshandeling, op 3 maart, zal worden verricht door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dhr Sander Dekker en, namens de Duitse ambassade, mevrouw Verena Gräfin von Roedern, UT-bestuursvoorzitter Victor van der Chijs en Max Planck-president prof Martin Stratmann.

Sprekers zijn daarnaast de voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), prof. Stan Gielen, de vice-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW), prof Wim van Saarloos, en de Overijsselse Gedeputeerde voor Economische zaken, dhr Eddy van Hijum. In het middagprogramma zullen de onderzoeksleiders in het nieuwe Center kort ingaan op hun wetenschappelijke werk.

Het gezamenlijke persbericht met de Max Planck Gesellschaft over het nieuwe Center (Engels): https://www.mpg.de/11090378/ready-for-new-turbulences

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin