HomeNieuwsUyên Châu Nguyên wint vijfde Prof. Dr. G. P. Vooijs Award

Uyên Châu Nguyên wint vijfde Prof. Dr. G. P. Vooijs Award

UT-studente Uyên Châu Nguyên ontdekt een methode om goede plaats voor pacemaker te vinden en wordt beloond met de Prof. Dr. G. P. Vooijs Award.

Studente Technical Medicine Uyên Châu Nguyên van de Universiteit Twente ontdekte een methode om een goede plaats voor een pacemaker te vinden. In haar afstudeerstage combineerde Nguyên 3D metingen van de elektrische activatie van het hart met MRI om zo duidelijk te kunnen maken wat de meest geschikte plaats lijkt voor een pacemaker in het hart van patiënten met hartfalen. Haar manier van werken wordt nu toegepast op patiënten met hartritmeproblemen in het Maastricht UMC+, waar Nguyên haar afstudeerstage deed. Haar methode is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Heart Rhythm. Met haar onderzoek won zij de vijfde Prof. Dr. G. P. Vooijs Award.

Een pacemaker is een apparaatje dat door middel van stroomstootjes ervoor zorgt dat de hartkamers bij patiënten met hartfalen weer gelijktijdig samentrekken en de pompfunctie van het hart verbetert. Het komt voor dat een patiënt geen baat heeft bij een geplaatste pacemaker. Een belangrijke, voorkomende oorzaak is een suboptimale locatie van de pacemakerdraad. In de pacemakerdraad zitten electroden die continue de elektrische activiteit van het hart meten en stroomstootjes uitzenden om de elektrische activatie zo goed mogelijk te coordineren. De pacemakerdraad moet geplaatst buiten infarct en ook op een plek waar de elektrische activatie de meeste stimulatie nodig heeft. De ideale locatie voor deze draad is bij iedere patiënt verschillend. In haar afstudeerstage aan het Maastricht UMC+ combineerde Nguyên 3D-metingen van de elektrische activatie van het hart met MRI om zo de plaatsing van pacemakerdraden tijdens de plaatsingsoperatie te begeleiden naar de meest optimale plaats voor de individuele patiënt.


Elektrische activatie

Elektrische activatie zorgt voor samentrekking van het hart. Wanneer er in het hart een infarctgebied is, bijvoorbeeld door verstopping van een kransslagader, dan kan de elektrische prikkelgeleiding verstoord raken. Dit kun je zien op MRI beelden. Nguyên identificeerde op deze manier infarctgebieden. Door het meten van de elektrische activatie kon ze de goede plek bepalen waar een pacemakerelektrode geplaatst kan worden. Haar manier van werken wordt nu toegepast op patiënten met hartritmeproblemen in het Maastricht UMC+. Haar methode is inmiddels gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Heart Rhythm.

Uyên Châu Nguyên rondde 24 juni 2016 haar masteropleiding Technical Medicine af aan de Universiteit Twente met een 9 als eindcijfer. Daarbij is ze gelijktijdig ook afgestudeerd als Arts-onderzoeker aan de Universiteit Maastricht. Nguyên gaat haar onderzoek verder uitdiepen in een promotieonderzoek.

Prof Dr. G.P. Vooijs Award

De Prof. Dr. G. P. Vooijs Award gaat ieder jaar naar het meest klinisch relevante afstudeeronderzoek van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Nguyen ontving de prijs en een geldbedrag van 1.000 euro tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde. 

De prijs is vernoemd naar Peter Vooijs. Hij was aan de UT verbonden als Medisch Directeur van het onderzoeksinstituut MIRA en als Wetenschappelijk Directeur van de opleiding Technische Geneeskunde. Door zijn nadruk op het doen van wetenschappelijk klinisch onderzoek en zijn intensieve begeleiding van de stages, legde Vooijs de basis voor de klinische relevantie van de opleiding Technische Geneeskunde in de medische praktijk. Dit jaar was de vijfde keer dat de Prof.Dr. G.P. Vooijs Award werd uitgereikt. Er waren dit jaar zes TG-alumni genomineerd voor de prijs. De jury selecteerde hieruit vervolgens de drie beste kandidaten, naast Nguyen waren dit Paul van Leuteren en Kim van Noort.

K. Hovestad (Kim)
Persvoorlichter (aanwezig ma, di-ochtend, do)