HomeNieuwsVersterking van kennisnetwerk voor geo-informatie in Ethiopië

Versterking van kennisnetwerk voor geo-informatie in Ethiopië

Ethiopië kan haar maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld voedselzekerheid, watermanagement en klimaatverandering nog beter het hoofd bieden wanneer ruimtelijke informatie slimmer wordt ingezet bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Daarvoor is een versterking van het kennisnetwerk nodig. De Faculteit ITC van de Universiteit Twente gaat het land daar de komende jaren in ondersteunen.

Het ITC sloot daarvoor een overeenkomst met het Ethiopische Ministerie van Onderwijs en de universiteiten van Bahir Dar, Addis Ababa en Mekelle. Het vierjarig programma wordt financieel ondersteund vanuit het Innovative Capacity Building – InnoCap project onderdeel van het NICHE programma, beheerd door Nuffic. Verder dragen het Ethiopische Ministerie van Onderwijs en ITC bij. Het programma sluit aan bij het Growth and Transformation Plan (GTP) van de Ethiopische Regering en het Multi-Annual Strategic Plan van de Nederlandse Ambassade in Ethiopië.

EENSAT

Met het programma Ethiopian Education Network to Support Agricultural Transformation (EENSAT) worden tal van initiatieven ondernomen die het Afrikaanse land moeten helpen beter gebruik te maken van geo-informatie en geo-informatietechnologie. Er worden projecten gestart op het gebied van zowel onderwijs en onderzoek, alsmede initiatieven voor het versterken van de samenwerking tussen publieke en private sectoren.

Eén van de projecten is het maken van een verbeterslag van de onderwijscurricula, waarin naast de drie Ethiopische universiteiten ook het beroepsonderwijs (de zogeheten Technical Vocational Education and Training (TVET) institutes) participeren.

Lokale maatschappelijke uitdagingen

De inhoudelijke thema’s voedselzekerheid, watermanagement en klimaatverandering zijn gekozen omdat ze complexe en nauw aan elkaar gerelateerde uitdagingen vormen voor Ethiopië. Het gebruik van ruimtelijke informatie kan een belangrijke bijdrage leveren om hieraan het hoofd te bieden. De thema’s vormen de basis voor de activiteiten in het netwerk, maar er is ook aandacht voor andere onderwerpen waar dat relevant is, zoals ruimtelijke vraagstukken rond grondbezit en risicomanagement bij rampenbestrijding.

Het programma moet Ethiopië helpen haar mogelijkheden te versterken in het gebruik van ruimtelijke informatie in planning en monitoring van lokale en regionale ontwikkeling, en gebruik makend van technologie zoals GIS en aardobservatie, maar ook meer innovatieve toepassingen op het gebied van UAV’s (onbemande vliegtuigen en drones), mobiele technologie en crowdsourcing.

Brede samenwerking

De samenwerking betrekt niet alleen de universiteiten en TVET’s bij elkaar, maar moet ook zorgen voor een brug naar de publieke en private sector. Dat is van belang om ervoor te zorgen dat onderwijs- en trainingsprogramma’s goed afgestemd blijven op de behoefte op de arbeidsmarkt en innovaties in de praktijk landen. Een eerste aanzet hiertoe is gedaan tijdens de kick-off van het programma in Addis Ababa, op 5 oktober jl. Diverse stakeholders uit verschillende sectoren waren bij elkaar voor de officiële aftrap, maar vooral ook om te discussiëren en adviezen te geven over het EENSAT-programma.

Voor meer informatie over het programma kan je terecht op de website, www.eensat.org, of contact opnemen met het EENSAT-team via contact@eensat.org.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)