HomeNieuwsThom Palstra nieuwe Rector Magnificus
Thom Palstra

Thom Palstra nieuwe Rector Magnificus

De Raad van Toezicht heeft professor Thom Palstra per 25 november 2016 benoemd als nieuwe Rector Magnificus van de Universiteit Twente. Hij volgt daarmee Ed Brinksma op die de functie van rector sinds 2009 heeft vervuld.   

Over Thom Palstra

Professor Palstra heeft een indrukwekkende staat van dienst als wetenschapper. Zijn onderzoeksgebied bevindt zich op het snijvlak van scheikunde, natuurkunde en nanotechnologie, met als voornaamste onderzoeksthema elektron transport. Naast zijn vele publicaties en citaties gedurende zijn gehele wetenschappelijke carrière heeft Palstra diverse wetenschappelijke prijzen en onderscheidingen op zijn naam. Zo is hij sinds 2010 gekozen lid van de KNAW, waarbij hij voorzitter is van de Sectie Scheikunde, lid is van de TWINS-raad en adviserend lid van de Sectie Natuur- en Sterrenkunde. Tevens is Palstra sinds 1998 lid van de Hollandsche Academie der Wetenschappen. In 2013 is hij verkozen tot Fellow van de American Physical Society, de toonaangevende Amerikaanse organisatie voor fysici, bij de divisie Material Physics.

Palstra heeft gestudeerd en is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Na 10 jaar werkzaam als staflid bij Bell Laboratories, is hij sinds 1996 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn leerstoel Vaste Stof Chemie heeft hij vanaf 2006 in Groningen diverse managementposities bekleed, waaronder die van adjunct opleidingsdirecteur scheikunde, vice-decaan en interim decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Momenteel vervult Palstra de functie van wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials in Groningen, een topinstituut met een top-20 positie in de wereld gemeten in citaties per artikel in de Thompson-Reuters rangschikking.

Palstra vervult uiteenlopende nevenwerkzaamheden. Zo is hij lid van de Editorial Board van het tijdschrift Solid State Communications. Hij is bestuurslid van de Stichting NanolabNL, lid van de adviescommissie Gecondenseerde materie en optische fysica (COMOP) binnen de Stichting FOM en lid van de scientific advisory board PEARL University of Luxembourg. Verder treedt hij op als ESRF Council advisor voor de NWO en is hij reviewer voor nationale en internationale Grant proposals.

Reacties

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de UT zijn verheugd over de komst van Thom Palstra. Voorzitter van de Raad van Toezicht, Anton Schaaf geeft aan: “Thom Palstra heeft een uitmuntend track record in het wetenschappelijk onderzoek. Hij beschikt over een groot nationaal en internationaal netwerk. Zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek en valorisatie is hij bewezen succesvol gebleken. De RvT verwacht dat de opvolger van professor Brinksma voortborduurt op de door hem in gang gezette versterking van het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de UT. Belangrijke elementen zijn onder andere de verdere ontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuur, de groei in de internationale positie van de UT en een continuering van de ontwikkelingen van het Twentse Onderwijsmodel. Thom Palstra’s ervaringen wekken hoge verwachtingen van de wijze waarop hij mensen in een professionele organisatie als de UT op inspirerende wijze weet te leiden en met elkaar weet te verbinden.”

Professor Palstra over zijn benoeming: “De UT herken ik als een jonge, levendige universiteit met een sterke internationale reputatie. De High Tech, Human Touch aanpak is nationaal en internationaal onderscheidend. De campus geeft vorm en inhoud aan het gemeenschapsgevoel voor staf en studenten en is uniek in Nederland. Als aankomend rector magnificus verheug ik me erop om samen met de studenten en medewerkers te bouwen aan de verdere ontwikkeling van deze universiteit.”

Installatie

De rectoraatswisseling zal plaatsvinden op de 55e Diës van de Universiteit Twente, 25 november 2016.

H. Mulder (Hinke)
Senior Communication Advisor