HomeNieuwsLiving Smart Campus: acht nieuwe projecten van start

Living Smart Campus: acht nieuwe projecten van start

Vluchtelingen klaarstomen voor het ondernemerschap, monitoring van de wegkwaliteit op de campus, een democratiefestival. In het programma Living Smart Campus van de Universiteit Twente gaan acht nieuwe projecten van start.

Living Smart Campus is een programma dat de mogelijkheden van de UT-campus benut voor een ‘living lab’: als samenleving in het klein, leent de campus zich uitstekend voor experimenten met de ‘Smart Cities’ van de toekomst. Begin 2016 zijn de eerste zes projecten van start gegaan, een deel daarvan loopt nog, bijvoorbeeld op het gebied van crowd monitoring en health. Daar komen nu acht nieuwe projecten bij, geselecteerd uit 18 voorstellen.

Van vluchteling naar ondernemer

Juan Jauregui Becker

Enschede Refugees Entrepreneurial Initiative Voor vluchtelingen die het in zich hebben om ondernemer te worden, is nog weinig geregeld. Toch ligt daar een mooie kans om zelf de regie te nemen. De Universiteit Twente en Kennispark willen dat ondersteunen, in samenwerking met het Amsterdamse DELITELABS dat in vijf weken test of iemand het ondernemerschap in zich heeft. EREI biedt vervolgens een programma van zes maanden aan, met coaching en ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld prototypen te bouwen in het DesignLab. De initiatiefnemers willen ook een kwart Nederlandse ondernemers-in-spe mee laten draaien in het programma, voor een goede uitwisseling.

Feest van de democratie

Bas Denters

Twentement: Een meerdaags democratiefestival in september 2017, naar voorbeeld van het Deense Folkemødet in Bornholm, waar tienduizenden bezoekers op af komen. Een festival met debatten en allerlei andere activiteiten, om te laten zien dat democratie levend en ook ‘fun’ is. Het Twentement staat in het teken van ‘blended democracy’: debatten in levende lijve, maar ook de rol van social media in democratische processen. Tijdens het evenement wordt ook ervaring opgedaan met datamonitoring onder de bezoekers. Beoogde locatie voor het evenement is Roombeek.

Conditietests asfalt op campus

Seirgei Miller

Health condition monitoring for asphalt roads on the UT campus. Een aantal wegen op de campus krijgt optische sensoren om de staat van onderhoud en de belasting te meten. In eerder onderzoek is al gekeken naar bijvoorbeeld de temperatuur bij het leggen van asfalt, de relatie tot de snelheid van de wegenbouwmachines en het gebruikte mengsel. De kans op scheurvorming is zo bijvoorbeeld beter te voorspellen. Op het campusterrein is het iets eenvoudiger om bijvoorbeeld sleuven in het wegdek te maken voor optische bekabeling, of om een onderhoudsmoment te benutten om sensoren aan te brengen.

Verantwoord experimenteren op de campus

Michiel Heldeweg

Responsible experimentation within a Living Smart Campus. Bij de start van nieuwe projecten, bijvoorbeeld als onderdeel van Living Smart Campus, kan de strategie zijn “try first and ask for forgiveness later”. Dit is de bottom-up benadering om snel van start te gaan en issues rond bijvoorbeeld regelgeving, veiligheid en privacy pas onderweg af te vangen. Is dit een verantwoorde manier, of moet je toch kiezen voor een optie waarin er - top-down - al een framework van regels is geformuleerd? Juridisch-bestuurskundigen van de UT gaan onderzoeken of er een Code of Conduct mogelijk is voor deze experimenten, die soms door hun vernieuwende karakter nog geen adequate regelgeving hebben. Ook komt de vraag aan bod of de campus een speciale status kan krijgen voor experimenten die daarbuiten (nog) niet mogelijk of toegestaan zijn, binnen een soort campusbrede ‘experimental licence’.

Natuur als inspiratie- en krachtbron

Thomas van Rompay

Digitalizing nature to increase resilience. Aan de natuur worden veel heilzame eigenschappen toegeschreven, zoals de ruimte, de rust, zelfs een mysterieuze component. Niet alleen stimuleert zo’n omgeving creativiteit, natuurbeelden zijn ook geschikt om mensen op andere gedachten te brengen of stress te verminderen. Virtueel door een bos wandelen, in een stressvolle ziekenhuisomgeving, kan bijvoorbeeld helpen. Kunnen we de veerkracht van studenten en medewerkers, die gemiddeld een hoge werkdruk hebben, ook vergroten met dit soort technieken, is de vraag in dit project van het Tech4People lab.

Verlofdagen voor sociale betrokkenheid

Joe Laufer, Mariëlle Winkler, Djoerd Hiemstra, Susanne de Gooijer

Vacation days for societal impact. UT’ers die een deel van hun tijd willen besteden aan sociale werkzaamheden, bijvoorbeeld onderwijs geven aan achtergestelde groepen, helpen in ontwikkelingslanden of deelnemen aan een buddy project, zijn niet altijd in staat daarvoor hun eigen verlofdagen te gebruiken. Maar als alle medewerkers samen een ‘pool’ maken met verlofuren die zijn in te zetten voor maatschappelijke impact, ontstaat de mogelijkheid om een paar maanden maatschappelijk actief te worden. Goed voor de samenleving, goed voor de werknemer en goed voor de maatschappelijke impact van de universiteit.

Tool voor campusonderhoud

Alberto Martinetti

UTMaintain: improving liveability. Om de leefbaarheid op de campus te vergroten, zou een online platform helpen waarin campusbewoners snel en eenvoudig een mankement aan hun kamer, flat of een fietspad kunnen doorgeven. De status van een onderhoudsaanvraag en de reparatiedatum zijn dan meteen in te zien. Dit vergroot de betrokkenheid van de bewoners bij hun omgeving, en vraagt ook om snellere actie door de partijen die het onderhoud verzorgen.

E-bikes op zonnekracht

Angèle Reinders

Solar powered e-bikes. In hoeverre kan de e-bike UT’ers over de streep trekken om op de fiets naar de campus te komen? Wat moet je daarvoor aanbieden als organisatie? In dit project gaat het nog een stap verder, door e-bikes al meteen te koppelen aan zonne-energie. Dat kan op drie manieren: via een solar laadstation op de campus, een solar laadeenheid thuis én ‘opladen onderweg’, via zonnecelen op de fiets. Via tests in de praktijk, door een groep gebruikers van de verschillende varianten, wordt duidelijk welke rol deze fietsen kunnen spelen in een duurzaam mobiliteitsbeleid van de universiteit.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin