HomeNieuwsZes nieuwe Technische Geneeskunde Fellowships

Zes nieuwe Technische Geneeskunde Fellowships

UT stapt met stimuleringsregeling in het gat dat de overheid laat vallen

Met de opleiding Technische Geneeskunde heeft de Universiteit Twente enkele jaren geleden een nieuwe discipline in de zorg geïntroduceerd.Voor de verdere professionalisering is het noodzakelijk dat Technisch Geneeskundigen, net als artsen, de mogelijkheid krijgen een klinisch vervolgopleidingstraject te volgen: een Fellowship Technische Geneeskunde. Daarom komt de Universiteit Twente nu met een stimuleringsregeling. “ Eigenlijk is dit een taak voor de overheid, maar wij willen niet dat er een generatie TG’ers in een gat valt.”  

In 2003 is de Universiteit Twente gestart met de opleiding Technische Geneeskunde. Aanleiding was de constatering dat de oprukkende technologie in de gezondheidszorg vraagt om professionals die diepgaande kennis van technologie en geneeskunde weten in te zetten voor de verbetering van de zorg voor patiënten. Inmiddels zijn er ongeveer 300 Technisch Geneeskundigen afgestudeerd en is de vraag naar deze professionals groot. Echter, voor de verdere professionalisering is – net als bij geneeskundigen – een vervolgopleiding waarbij de TG’ er zich in de praktijk verder specialiseert onontbeerlijk. Heleen Miedema, opleidingsdirecteur van Technische Geneeskunde: “Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de Technisch Geneeskundigen in de praktijk optimaal wordt geborgd. Daarom komen we als universiteit nu met een stimuleringsregeling voor TG Fellowhips. Met zo’n fellowship plaatsen we Techniche Geneeskundigen in een structuur waarin ze worden beoordeeld en begeleid in hun beroepsuitoefening. Dat is een duaal leertraject waarbij je onderwijs krijgt en ervaring opdoet in de patiëntenzorg.”

Ook volgens Martijn van Mourik, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Technisch Geneeskundigen (NVvTG), is het van belang dat de vervolgopleiding er komt. “Het Fellowship is zowel een verdieping als een verbreding in een specifiek klinisch domein. Het is een logische stap om ten volste gebruik te maken van de mogelijkheden van Technisch Geneeskundigen. Uiteindelijk profiteert de patiënt hiervan.” 

Stimuleringsregeling

De opleiding Technische Geneeskunde stelt binnen de stimuleringsregeling geld beschikbaar voor zes klinische opleidingstrajecten van twee jaar. Binnen deze trajecten leveren de TG fellows patiëntenzorg en bekwamen ze zich in het verrichten van complexe medisch-technologische zorg. De opleiding vindt plaats op basis van een opleidingsplan dat is goedgekeurd door de NVvTG. De Fellows worden door een medisch specialist in een Universitair Medisch Centrum of een Top Klinisch Ziekenhuis en de Universiteit Twente begeleid.

Binnen de stimuleringsregeling betaalt de opleiding Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente veertig procent van de kosten, de afdeling in het ziekenhuis waar de Fellow werkt is verantwoordelijk voor de rest van het bedrag. Vandaag sloten het Radboudumc en het Universitair Medisch Centrum Groningen allebei twee overeenkomsten met de UT af. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, in samenwerking met de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland en het OCON (Orthopedisch Centrum Oost Nederland), in samenwerking met Ziekenhuisgroep Twente, tekenden de andere overeenkomsten.  

Taak overheid

Miedema geeft aan dat het eigenlijk een taak van de overheid is om een opleidingsfonds voor Technisch Geneeskundigen in het leven te roepen en roept de overheid dan ook op om snel verantwoordelijkheid te nemen. Maar, nu de overheid dit nalaat, pakt haar opleiding de handschoen op. “Wij willen namelijk niet dat er een generatie TG’ers in een gat valt.”