Zie Nieuws

UT-promovendus ontvangt prijs voor beste management artikel

Tijdens de conferentie van de Academy of Management in Vancouver (Canada) hebben promovendus Desirée van Dun en haar begeleidster prof. dr. Celeste Wilderom (IGS) de zgn. Best Student Paper award op het gebied van Operations Management ontvangen. De prijs was bestemd voor het beste wetenschappelijke artikel binnen dit onderzoekdomein dat voor dit congres (met meer dan 12.000 bezoekers en 2000 presentatiesessies) is ingediend. Deze jaarlijkse Academy of Management conferentie geldt wereldwijd als de meest prestigieuze wetenschappelijke conferentie op het gebied van management onderzoek.

Het artikel Governing Highly Performing Lean Team Behaviors: A Mixed-Methods Longitudinal Study werd unaniem door de jury (in twee rondes) als beste verkozen. In dit artikel volgden de onderzoekers gedurende drie jaar vijf teams op de werkvloer die bij aanvang zeer effectief opereerden volgens het lean-principe: een manier van werken waarbij medewerkers bedrijfsprocessen continu verbeteren door het elimineren van verspillingen en het creëren van meerwaarde voor de klant. In het artikel laten de onderzoekers onder meer zien welk specifiek gedrag van het hogere management en hun teamleiders van groot belang is voor de objectieve performance van de teams. Goede teamprestaties zijn sterk afhankelijk van de zichtbaarheid van de bedrijfsleiding op de werkvloer, van een heldere strategische lijn en structuur en ook financiële investeringen in lean door de organisatie. Door deze steun van topmanagement ontstaat in de teams een specifiek gedragspatroon van continu verbeteren. Middels gedetailleerd gecodeerde video-observaties geven de onderzoekers tevens aan welk gedragspatroon binnen een duurzaam effectief lean-team aan te treffen valt. De reviewers merkten onder meer op dat in het artikel de studie goed aansluit op de praktijkcontext en ze prezen de manier waarop de promovendus de data verzameld had.

Celeste Wilderom en Desirée van Dun zijn nu bezig het congresartikel te publiceren in een toptijdschrift op het gebied van management. Desirée van Dun, tevens organisatiespecialist bij House of Performance, hoopt op 11 december van dit jaar aan de Universiteit Twente op haar onderzoek te promoveren.