HomeNieuwsKlassiek rampenbeleid bij overstroming schiet tekort

Klassiek rampenbeleid bij overstroming schiet tekort UT-promovendus: 'Betere afweging bij evacuatie kan levens redden'

Bestuurders nemen bij overstromingen en andere crisissituaties niet altijd de juiste beslissing, omdat actuele technische informatie onvoldoende wordt gebruikt. Interactieve simulatiemodellen helpen om betere afwegingen maken voor een evacuatie of andere maatregelen. Dat concludeert Anne Leskens in zijn proefschrift The case of flood policy decision-making. Hij promoveert dinsdag 8 december aan de Universiteit Twente.

Leskens onderzocht hoe veiligheidsregio’s en waterschappen in de praktijk omgaan met calamiteiten op het gebied van waterbeheer. Hij bestudeerde de evaluaties van acht rampenoefeningen, analyseerde de werkwijze van twee waterschappen en volgde een calamiteitenoefening van de gemeente Delft en het waterschap Hoogheemraadschap. Daaruit kwam naar voren dat communicatie tussen bestuurders en technische specialisten met kennis van dreigende overstromingen te wensen overlaat.

Levens redden

De klassieke vorm van informatie-uitwisseling met behulp van statische kaarten schiet tekort, blijkt uit het onderzoek. Relevante informatie over overstromingsgevaar bereikt bestuurders meestal met vertraging. Interactieve simulatiemodellen kunnen het besluitvormingsproces aanzienlijk verbeteren, concludeert Leskens: ,,De technische informatie komt dan eerder en beter door bij bestuurders. Ze krijgen meer inzicht in welke delen van het gebied onder water komen te staan en wanneer dat naar alle waarschijnlijkheid gaat gebeuren. Ze kunnen dus een betere afweging maken voor een eventuele evacuatie. Uiteindelijk kan dat levens redden.” 

Maatwerk bij evacuatie

Leskens testte zijn bevindingen in een experiment waarbij het gebruik van statische kaarten en het interactieve gebruik van het simulatiemodel 3Di werden vergeleken. In het eerste geval kozen bestuurders voor integrale oplossingen zoals het evacueren van invaliden, het waarschuwen van veehouders en het vrijhouden van belangrijke evacuatieroutes. Het gebruik van een simulatiemodel leidde tot meer maatwerk: evacuatie van alleen het bedreigde deelgebied, met de bijbehorende hulpverlening en informatievoorziening.

Leskens promoveert binnen de vakgroep Water Engineering & Management van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW) van de Universiteit Twente. Zijn promotor is prof. Arjen Hoekstra. Leskens is tevens werkzaam bij het waterbeheeradviesbureau Nelen & Schuurmans. Een digitale versie van zijn proefschrift is op te vragen.