HomeNieuwsOnline leren omgaan met chronische pijn

Online leren omgaan met chronische pijn

Leven met pijn. In Nederland is dat de realiteit voor ongeveer één op de vijf mensen. Als medicatie niet helpt kunnen psychologische behandelingen ingezet worden. Bijvoorbeeld Acceptance & Commitment Therapy (ACT) die vooral berust op aanvaarding van pijn. Promovenda Hester Trompetter van de UT onderzocht in samenwerking met Roessingh Research and Development als eerste in Nederland de effectiviteit van ACT als online zelfhulp behandelvorm. Trompetter: “De resultaten zijn veelbelovend. Ongeveer een derde van de patiënten voelde zich beter na het volgen van de negen-weekse online cursus ‘Leven met pijn’.”

Centraal in het promotieonderzoek van Trompetter stond het onderzoek naar de mogelijke effectiviteit van ACT als online behandelvorm. Trompetter: “Het aanbieden van behandelingen via internet kent voordelen, zoals de lagere kosten en tijdsefficiëntie voor zowel patiënten als behandelaars.” Trompetter volgde 82 Nederlanders die leden aan chronische pijn. Deze groep kreeg de negen-weekse cursus ‘Leven met Pijn’ aangeboden. De controlegroep bestond uit twee even grote groepen mensen. Drie maanden na afloop van de cursus voelde circa 1/3 van de deelnemers aan Leven met Pijn zich beter. Dat wil zeggen, ze ervaarden minder pijn- en depressieklachten en hadden minder belemmering bij het doen van dagelijkse activiteiten als huishouden, werk of sociale dingen.

Wat werkt voor wie?

De groep die verbetering liet zien waren de mensen die bij aanvang van de cursus beschikten over een hoog positief welbevinden, wat gekenmerkt wordt door o.a. het hebben van doelen in het leven, goede sociale relaties, grip op de eigen omgeving en zelfacceptatie. Trompetter: “De uitkomsten laten zien dat we de online pijnbehandelingen op effectieve manier kunnen aanbieden, maar niet aan iedereen. Ik vind het een reële uitkomst want het zelfstandig volgen van een zware psychologische behandeling zoals deze cursus, is denk ik  niet voor iedereen weggelegd. Het is goed dat vooraf een screening plaatsvindt aan de hand van een vragenlijst op ‘welbevinden’.”

Train de trainer

Naast de online behandelvorm onderzocht Trompetter bij negen Nederlandse revalidatiecentra de training van ACT aan behandelteams. In totaal ging het om 160 professionals: artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en revalidatie artsen. Trompetter: “Het concept van ‘train de trainer’ werd toegepast. Het eerste ‘trekkersteam’ kreeg de volledige 6-daagse cursus over ACT aangeboden. Op hun beurt trainden zij de collega teams. Professionals voelden zich een jaar na aanvang van de training voldoende competent in het werken met ACT. Ook de patiënten waren zeer positief gestemd over de uitvoering.” 

Meer info
Het promotieonderzoek van dr. Hester Trompetter valt binnen het onderzoek van IGS, instituut van de Universiteit Twente, faculteit BMS en is uitgevoerd in samenwerking met Roessingh Research and Development. Het proefschrift over ‘ACT with Pain’ is opvraagbaar. Trompetter promoveerde op 11 september 2014. De promotoren zijn: prof.dr. K.M.G. Schreurs en prof.dr. E.T. Bohlmeijer.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)