HomeNieuwsDrie Vidi’s voor UT-onderzoekers
Anthony Thornton.
Mark Huijben.
Chao Sun.

Drie Vidi’s voor UT-onderzoekers

UT onderzoekers Chao Sun, Anthony Thornton en Mark Huijben (allen MESA+) ontvangen een Vidi-beurs van NWO. Deze beurs van maximaal 800.000 euro is bestemd om talentvolle onderzoekers de mogelijkheid te bieden een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Sun houdt zich bezig met het verminderen van door turbulentie veroorzaakte wrijving, Huijben doet onderzoek naar spontane vorming van complexe batterijen en Thornton onderzoekt granulaire segregatie.

Mark Huijben (MESA+/TNW, Anorganische Materiaalkunde)
Batterijen spelen een belangrijke rol in de huidige energieopslag, maar voldoen nog niet aan onze wensen. Mark Huijben en de onderzoekers uit zijn groep gaan de interne verbindingen verbeteren door middel van complexe, 3-dimensionale structuren. Deze vormen zich spontaan uit de losse onderdelen door zelforganisatie.

Chao Sun (MESA+/TNW, Technische Natuurkunde)
Meerfasenstromingen met deeltjes of belletjes zijn komen overal voor, vooral in industriële toepassingen. Deze systemen lijden grote verliezen door wrijving die wordt veroorzaakt door turbulentie. Het doel van het project van Sun is het fysische mechanisme van wrijvingsvermindering met bellen, druppen, en deeltje te begrijpen. Dit biedt mogelijkheden om de huidige industriële processen te verbeteren.

Anthony Thornton (MESA+/CTW, Mechanical Engineering and Applied Mathematics)
Granulaire (korrelige) segregatie is zeer belangrijk voor talrijke industriële toepassingen. De industrie vertrouwt nu vaak op empirische vuistregels, die echter slechts beperkt toepasbaar zijn. In dit project wordt een model voor die segregatie/menging ontwikkeld door de fundamentele processen te bestuderen.

Vidi
Vidi is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls van NWO. De andere twee subsidies zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vici (voor zeer ervaren onderzoekers). Deze ronde dienden 540 onderzoekers een aanvraag in voor een Vidi, waarvan er 88 (30 vrouwen) zijn gehonoreerd.

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren volgens NWO tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.