Zie Nieuws

Op zoek naar passie Evaluatie van een interventie voor eenzame mensen

Wetenschapper Laura Weiss van de Universiteit Twente doet onderzoek naar 'de Geluksroute'. Een interventie gericht op mensen die zich, door ernstige gezondheidsproblemen, erg eenzaam voelen.  Niet de problemen van de cliënt staan centraal, maar zijn passie en de activiteiten die daarop aansluiten. Met haar onderzoek Zorg op Maat bestudeert Weiss de werking en de effecten van de interventie. Ze is verbonden aan onderzoeksinstituut IGS van de Universiteit Twente.

De interventie 'De Geluksroute' wordt momenteel in een aantal gemeentes aangeboden. Eerdere resultaten van een pilotstudie in Twente zijn positief. Hieruit kwam naar voren dat het welbevinden van de deelnemers toenam, ze minder gebruik maakten van de zorg en de waardering voor de kwaliteit van hun leven toenam van een 5 naar een 7. De gezondheid van de deelnemers bleef gelijk,  maar de klachten waren minder sterk op de voorgrond aanwezig. Laura Weiss: "We zien een verband tussen het geluksgevoel van mensen en hun zorgconsumptie. Als mensen beter in hun vel zitten en hun welbevinden hoger is, maken ze minder gebruik van de zorg."

Passie

Nu de interventie op grotere schaal plaatsvindt, doet Weiss onderzoek naar de effecten en de werking. Weiss: "Ik vergelijk de 'de Geluksroute' met een interventie zoals deze normaal gesproken plaats vindt. In een 'gewone' interventie staan de problemen en gezondheidsklachten van de cliënt centraal. Hulpverleners, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, gaan na of de cliënt de juiste zorg krijgt en of er nog extra mogelijkheden zijn. Bij 'de Geluksroute' gaat het niet direct om de problemen, maar om de passie van de cliënt. Wat maakt de cliënt gelukkig? En welke activiteiten passen daarbij? Om een activiteit mogelijk te maken, krijgt de cliënt eenmalig een financieel steuntje in de rug."

Zorgconsumptie

De Geluksroute is een relatief lichte interventie: het gaat om slechts drie tot zes gesprekken met een consulent. Weiss onderzoekt nu hoe goed en hoe lang effecten doorwerken en hoeveel minder zorg de deelnemers nodig hebben. Hiervoor zal Weiss de deelnemers negen maanden lang volgen. Daarnaast wordt de zorgconsumptie via een landelijke database, uiteraard met instemming van de deelenemers, anoniem gecheckt voor een periode van vier jaar.

Sociaal isolement

Sterke gevoelens van eenzaamheid komen vaker voor dan gedacht. Weiss: "Uit onderzoek komt naar voren dat zo'n 30 - 40% van de Nederlandse bevolking te maken heeft met eenzame gevoelens. Dit varieert van zich af en toe eenzaam voelen, tot aan gevoelens van ernstige eenzaamheid. De interventie 'de Geluksroute' richt zich op deze laatste groep: mensen die zich erg eenzaam voelen en ook in een sociaal isolement terecht gekomen zijn. Dit is zo'n 10% van de Nederlandse bevolking."

Gezondheidsproblemen

Eenzaamheid komt in alle lagen van de bevolking voor. Weiss: "Niet alleen alleenstaande ouderen, maar ook mensen met een gezin kunnen zich erg eenzaam voelen. Maar we zien wel grote overeenkomsten tussen de mensen die deelnemen aan de interventie. Zo hebben ze veelal gezondheidsproblemen, ontvangen ze veel zorg en hebben ze weinig sociale contacten.

Deelnemen

Het onderzoek Zorg op Maat wordt aangeboden in acht gemeentes in Nederland: Hengelo, Almelo, Assen, Noordenveld, Tynaarlo, Woerden, Zeist, Nijmegen. Inwoners van deze gemeentes kunnen meedoen aan het onderzoek. Ken je iemand die eenzaam is en baat kan hebben bij deze interventie? Ga  voor meer informatie hierover naar de website www.onderzoek-zorgopmaat.nl

Samenwerking

Het onderzoek is een samenwerking met de Geluksacademie van Arcon. Het onderzoek is financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

Contactpersoon

Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Juliette Fhij, persvoorlichter Universiteit Twente, telefoon 06 57939296.