Zie Nieuws

Bijna 4 op 5 patiënten die lijden aan slaapapneu zijn zich daar niet van bewust Grootschalig onderzoek UT, ApneuVereniging, MST en Philips

Mensen die lijden aan slaapapneu zijn zich hier meestal niet van bewust, terwijl de aandoening ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en goed is te behandelen. Dit blijkt uit een nieuwe grootschalige wetenschappelijke studie die de afgelopen twee jaar is uitgevoerd door de Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, ApneuVereniging en Philips.


Het onderzoek is gehouden onder 4.206 medewerkers van Philips in Nederland. Van hen bleek 6,4 procent slaapapneu te hebben. Dit percentage ligt beduidend hoger dan tot op heden in onderzoek is aangetoond. Opvallend is dat 78 procent van de mensen bij wie slaapapneu werd vastgesteld, zich er geheel niet van bewust was te kampen met deze slaapstoornis.


Het onderzoek had als doel actuele wetenschappelijke inzichten te vergaren hoe vaak slaapapneu, ook wel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) genaamd, voorkomt.

Al decennia wordt een grote mate van onderdiagnose vermoed door artsen en wetenschappers. Tijdens de studie is daarom gekeken hoeveel mensen aan de ziekte lijden zonder dit te weten en zonder behandeld te worden, en is gekeken of het percentage hoger ligt dan de gangbare cijfers, die uitgaan van een percentage tussen de 2 en 4.


Nooit eerder werd onderzoek gedaan naar deze ziekte onder zo’n grote groep mensen.

29 procent van alle medewerkers van Philips in Nederland deed mee aan het onderzoek. Het ging om mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus, met verschillende soorten functies en culturele achtergronden. Eerdere bekende en vaak aangehaalde screeningsonderzoeken onderzochten aanzienlijk kleinere populaties. Zo werd in 1993 een groep van 602 mensen onderzocht.


Beter inzicht in aard en omvang ziekte

Bij slaapapneu stokt de adem tijdens de slaap, variërend van vijf tot meer dan dertig keer per uur. Volgens dr. Michiel Eijsvogel, longarts van Medisch Spectrum Twente en verbonden aan het slaaponderzoek, hebben veel mensen slaapapneu zonder dat ze het zelf weten: “Dat is gevaarlijker dan je denkt. Door verstoring van het slaappatroon rusten zij ‘s nachts minder uit, raken vermoeid, zijn slaperig overdag, functioneren steeds slechter op hun werk en hebben thuis een kort lontje. Klachten wijten ze aan stress of drukte. De stoornis geeft meer kans op het optreden van hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten. Daarom is het zeer belangrijk dat deze mensen geholpen worden. Door dit onderzoek krijgt de wetenschap meer inzicht in de aard en omvang van de ziekte. Dat heeft positieve gevolgen voor mensen met slaapapneu. Door bewustwording rondom het ziektebeeld reageren patiënten en huisartsen wellicht alerter op klachten, met snellere doorverwijzing en behandeling als resultaat.”


Levenskwaliteit kan worden verbeterd

Voorzitter Piet-Heijn van Mechelen van de ApneuVereniging, projectleider van het slaaponderzoek, is blij dat het onderzoek tot duidelijke resultaten heeft geleid: “Honderdduizenden mensen hebben klachten, maar weten niet wat er aan de hand is. Dit onderzoek geeft waardevolle nieuwe inzichten hoe vaak de aandoening voorkomt. En met de nieuwe screeningsmethodiek die voor dit onderzoek is ontwikkeld kan slaapapneu vroegtijdiger worden herkend en kan met een behandeling de levenskwaliteit van patiënten met slaapapneu sterk worden verbeterd.”


Het slaaponderzoek kende een doorlooptijd van bijna twee jaar en bestond uit twee fasen: een vooronderzoek om een wetenschappelijke vragenlijst te ontwikkelen en te valideren en het hoofdonderzoek. Naast de vier initiatiefnemers waren bij het onderzoek vier partnerorganisaties betrokken: HumanCapitalCare Arbozorg, het Nederlands Slaap Instituut, zorgverzekeraar VGZ, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Universität Witten/Herdecke.