Zie Nieuws

Founding NEMO – de geschiedenis van wetenschapsmuseum NEMO

Op woensdag 27 november 2013 promoveert Judith Gussenhoven aan de Universiteit Twente met haar boek ‘Founding NEMO’. Een promotieonderzoek over de geschiedenis van het wetenschapsmuseum NEMO dat op 8 december 2013 haar 90ste verjaardag viert.  


In dit promotieonderzoek wordt de geschiedenis verteld van het Nederlandse wetenschapsmuseum NEMO en zijn voorgangers Museum van den Arbeid, NINT en newMetropolis tussen 1923 en 2013. Een geschiedenis die niet los te zien is van de ontwikkeling van technologie en wetenschap in Nederland en hoe de maatschappij daar in de afgelopen 100 jaar tegenaan keek. Van een rotsvast geloof in de vooruitgang tot wederopbouw en industrie, tot de zoektocht naar verduurzaming en innovatie. De negentigjarige geschiedenis geeft de lezer ook een goed beeld over hoe we wetenschap en technologie meer en meer als onderdeel van de Nederlandse cultuur zijn gaan beschouwen en hoe de belangstelling voor wetenschapsmusea over de jaren is toegenomen.

 

Grondlegger Herman Heijenbrock toonde in zijn Museum van den Arbeid wat er door mensenhoofden en –handen was bedacht. Zo verschillend als de wereld van nu is vergeleken met die in de jaren twintig, zo verschillend zijn ook Heijenbrock’s Museum van den Arbeid en het huidige NEMO. Toch is er in de kern niet veel veranderd. Heijenbrock probeerde, op geheel eigen wijze, zijn enthousiasme over de ontwikkelingen die de industrialisatie met zich meebracht over te brengen op jonge mensen. En nog steeds enthousiasmeert NEMO mensen voor wetenschap en technologie. Soms door letterlijk objecten uit deze wereld in het museum te tonen, net als Heijenbrock vroeger deed. Vaker nog door de bezoekers zelf fenomenen en principes te laten ervaren.


Judith Gussenhoven verdedigt op 27 november haar proefschrift aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek heeft ze verricht onder begeleiding van, prof. dr. J.W. Drukker, designhistoricus. Het boek is een beperkte oplage gemaakt en is niet verkrijgbaar in de boekhandel, geïnteresseerden kunnen contact opnemen met NEMO.NEMO is het grootste science center van Nederland en is voor bezoekers van alle leeftijden.