Zie Nieuws

Nieuwe concerndirecteur Marketing & Communicatie benoemd

Per 1 september 2011 wordt de heer Atilla Kerpisci (42) de Concerndirecteur Marketing & Communicatie. Het College van Bestuur heeft hem deze week in die functie benoemd.


De Concerndirecteur Marketing & Communicatie (M&C) geeft vanaf september leiding aan de nieuw samengestelde organisatie van marketing en communicatie voor de hele UT. De Concerndirectie vervult een spilfunctie tussen het College van Bestuur, de Secretaris, de overige concerndirecties, de faculteiten, instituten en de externe wereld.
De Concerndirecteur heeft een leidende rol in het ontwikkelen, vormgeven en uitdragen van het marketing-/ communicatiebeleid van de UT. Hij geeft daarbij leiding aan een aantal professionele teams (totaal ca. 50 fte) en draagt zorg voor een servicegerichte ondersteuning van de faculteiten, instituten en andere eenheden van de UT, op het gebied van marketing en communicatie, corporate communicatie, pers en publiciteit en online media. Hiermee wordt voor de hele instelling richting gegeven aan bijvoorbeeld de branding van de UT, studentenwerving, marktonderzoek en (wetenschaps-) communicatie.


Atilla Kerpisci heeft meer dan 20 jaar ervaring in marketing, communicatie en huisstijlmanagement, alsmede in accountmanagement en new business development. Momenteel beheert hij, als business director, diverse strategische relaties van NykampNyboer. Hij is verantwoordelijk voor 'new business' op het gebied van merk- en huisstijlimplementaties en voor de optimalisatie van marketing en communicatieprocessen. Eerder in zijn loopbaan heeft Kerpisci bij KPN onder meer als sales- en marketingmanager en als business consultant diverse zakelijke producten en diensten in de markt gezet.


Naast bovengenoemde werkzaamheden is Kerpisci vanuit een nevenfunctie betrokken als marketingadviseur bij de promotie van de Twentse regio. Verder bekleedt hij diverse bestuurlijke functies bij onder andere de Stichting Twente Connection en is hij lid van vakverenigingen als NIMA (Dienstenmarketing) en Logeion (Communicatie).


kerpisci