Zie Nieuws

Mirjam Bult herbenoemd als vicevoorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft dr. Mirjam Bult per 1 september 2019 herbenoemd als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Deze benoeming is voor een periode van vier jaar.

De RvT heeft grote waardering voor de manier waarop Mirjam Bult de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan haar rol. Ook bij de gesprekken die de RvT heeft gevoerd binnen de universiteit is duidelijk naar voren gekomen dat men Mirjam ervaart als goed benaderbaar en zeer professioneel en dat ze mede dankzij haar menselijke vorm van besturen en grote dossierkennis een bindende kracht in het bestuur van de UT vormt.

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de UT zijn verheugd over de herbenoeming van Mirjam Bult. Voorzitter van de Raad van Toezicht, Anton Schaaf, zegt hierover: “Mirjam voert haar taak met grote inzet en professionaliteit uit en ze heeft mooie resultaten laten zien in de afgelopen periode. Er is een grote waardering voor haar menselijk manier van besturen. We zijn verheugd haar te behouden voor de universiteit.”

Mirjam Bult zelf over haar herbenoeming: “Ik ben trots op de UT en op het in mij gestelde vertrouwen, dit zal ik koesteren. De timing maakt dat ik nu mee vorm mag geven aan nieuwe UT-strategie met aandacht voor de manier waarop we werken en waarop we met elkaar om gaan. Ik wil me graag inzetten voor het vormgeven van onze ambities als ook voor het creëren van ruimte voor de organisatie.”

Contact: Voor meer informatie en voor eventueel contact met de voorzitter Raad van Toezicht kunt u contact opnemen met Bertyl Lankhaar (06 2002 74 35), woordvoerder van het College van Bestuur van de Universiteit Twente.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur