Campus Universiteit Twente

Nieuws

Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie MH17 door wetenschappers Universiteit Twente

De Universiteit Twente evalueert de nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17 in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een team UT- wetenschappers onderzoekt verschillende aspecten van de nationale crisisbeheersingsorganisatie vanaf het moment van de ramp met vlucht MH17. Projectleider van het onderzoek is René Torenvlied, hoogleraar publiek management van de vakgroep bestuurskunde van de Universiteit Twente.

Torenvlied heeft een multidisciplinair onderzoeksteam samengesteld. De experts in het team afkomstig van het Instituut voor Innovatie en Governance Studies (IGS) van de Universiteit Twente zijn Ramses Wessel, hoogleraar Internationaal en Europees institutioneel recht, Ellen Giebels, hoogleraar Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid en Jan Gutteling, universitair hoofddocent risicoperceptie en crises- en risicocommunicatie. Tevens zijn de Universiteit Leiden en TU Delft / Saxion Hogeschool betrokken bij het onderzoek.

Meer informatie
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie Contactpersonen voor de pers: Hinke Mulder , 06- 48 59 00 47 of Janneke van den Elshout , 06- 13 95 00 17.