HomeNieuws & eventsWorkshop | Embedding Entrepreneurial Mindsets into Engineering Education | 4TU.CEE

Workshop | Embedding Entrepreneurial Mindsets into Engineering Education | 4TU.CEE Sessie door Prof. Frido Smulders & Dr Ufuk Gűr

Het moderne ingenieurslandschap vraagt om professionals die niet alleen technisch onderlegd zijn, maar ook een ondernemende mentaliteit hebben.

De laatste twee decennia is er veel wetenschappelijk werk verricht op dit gebied, met name gericht op de Concept-Knowledge (C-K)-theorie en het Initiating-Designing-Engineering-Realizing (IDER)-raamwerk. Dit trainingsprogramma wil deze geavanceerde theorieën integreren in het ingenieursonderwijs om innovatie, aanpassingsvermogen en persoonlijke groei van studenten te bevorderen. Dit eendaagse trainingsprogramma verkent een paradigmaverschuiving in het ingenieursonderwijs. Aan het einde van het programma zullen docenten niet alleen gewapend zijn met nieuwe theorieën en raamwerken, maar zullen ze ook in staat zijn om hun onderwijspraktijk te innoveren en zo nieuwe generaties ingenieurs te stimuleren die zelf vernieuwers, visionairs, veranderaars en leiders zijn. De combinatie van rigoureuze academische modellen met praktische toepassingen voor lesgeven en leren zorgt ervoor dat de lessen uit dit programma weerklank zullen vinden in klaslokalen en daarbuiten.

Registratie en contact: d.r.gur@tudelft.nl