HomeNieuws & eventsWorkshop Taalbeleid

Workshop Taalbeleid

In 2018 heeft de UT het huidige taalbeleid vastgesteld. In 2019 is daaraan een Gedragscode Voertalen toegevoegd. Sinds begin 2020 is de formele voertaal op de campus Engels. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en is het taalbeleid binnen de UT-gelederen in meer of mindere mate geïmplementeerd, geëvolueerd en hebben we er ervaring mee opgedaan. Graag brengen we verschillende perspectieven en ervaring bij elkaar om te kijken waar we nu staan. Het UTLC samen met S&P organiseert daarom een workshop waarin we de volgende vragen willen bespreken: 

  1. Wat is de huidige stand van zaken van het staande UT- taalbeleid?
  2. Welke ontwikkelingen zien we binnen en buiten de UT?
  3. Zijn er aanpassingen op het taalbeleid nodig en zo ja, welke en voor wie? 
  4. Concrete acties 

Ben je geïnteresseerd om de workshop bij te wonen en je mening en ervaring te delen? Neem dan contact op met Karin Dirksen (S&P).