HomeEvenementenNature Matter(s) 2 - Eikels

Nature Matter(s) 2 - Eikels Samenwerkende kunstenaars

Nature Matter(s) gaat door

In het vroege voorjaar van 2023 is Vrijhof Cultuur een langer lopende serie beeldende kunst tentoonstellingen gestart rondom het thema natuur, een inspiratiebron van veel kunstenaars.

Een serie waarin verschillende manieren van omgaan met deze inspiratie aan bod zullen komen; de poëtische kant, het protest, natuur als voorbeeldfunctie voor design, en zo gaan er meer richtingen aan bod komen in deze serie NATURE MATTER(S). De eerste expositie afgelopen maart hebben we ons gericht op kunstenaars die al jaar en dag zich uitten op een manier die te maken heeft met de schoonheid, ruigheid, het poëtische, het ontembare in de natuur. De verwondering. Daaraan gekoppeld was een participatie expositie waarbij het publiek mocht reageren op het getoonde werk door middel van teksten en zelfgemaakt beeldmateriaal.

Deze tweede in de serie zal gaan over protest en de in het nauw gedreven natuur als aanleiding hiervoor. De nijpende situatie waarin de natuur steeds vaker verkeert in de wijde wereld en dichtbij huis en hoe kunstenaars daar een boodschap in zoeken of willen brengen. En ook protest kan zich manifesteren op verschillende manieren; schreeuwend, luid en duidelijk, met humor, liefde en empathie en wellicht zelfs fluisterend. Zeker is dat de uitgenodigde kunstenaars van deze expositie niet stilzitten en toekijken maar hun zorgen, verbazing en hun angsten uitten via hun kunst.

Deze expositie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Anika Franke: kunstenaar, illustrator, AKI docent, schrijver, Alléé Rentréé festival organisator, kortom; creatief denker. En in samenwerking met Karin Vaneker: na een lange wetenschappelijke loopbaan haar expertise ingeruild of eigenlijk toegepast voor 'practical climate action' en de kunsten, bouwer van wormenhotels, koffieprut compost en vogelvoeders, in Enschede ook wel bekend als stadsboerin Karin Compost. Samen maakten Anika en Karin het boekje “herkent u een boom in nood” over de slechte gesteldheid van de bomen in Enschede. 

Kunsternaars 

Naast werk van Anika en Karin kun je tijdens de tentoonstelling ook werk zien van:

Patyt Reyes: strijdt voor klimaatrechtvaardigheid & cultiveert de gemeenschap Tankstation (community art galerie). PhD candidate - Ethics of Socially Disruptive Technologies aan de Universiteit Twente. We belichten haar werk vooral op het digitale en gemeenschapsaspect.

Emma van Benthem: Illustraties over de schoonheid van de Nederlandse natuur, uitsluitend gemaakt met natuurlijke pigmenten. Een bijna zacht en fluisterend protest tegen wat verloren gaat.

Willie Darktrousers: Tekeningen die met veel kleur en rauwe humor de grote vragen stellen over hoe we met deze kwetsbare planeet omgaan. “WTF is going on with the rainbow?”.

Ivo Kamphuis: Een natuurmens in hart en nieren en zijn protest is dan ook niet voor niets de serie “The Animal Crusade” waarin de wereld een omgedraaide versie is, dier versus mens. In opstand!