HomeEvenementenNEEDS Conference 2023

NEEDS Conference 2023 Building Disaster Resilient Societies

NEEDS 2023 heeft als doel om dieper in te gaan op veranderende omstandigheden en benaderingen met betrekking tot risicoperceptie, risicocommunicatie, paraatheid, preventie en aanpassing, binnen het bredere kader van rampenveerkracht. Welke overwegingen zijn er nodig voor bijvoorbeeld burgerbetrokkenheid, informele procedures, institutioneel leren, technologische innovatie/interventie/toegankelijkheid, wederopbouw, duurzame risicopreventie en effectieve communicatie?

We verwelkomen onderzoek vanuit alle vakgebieden die discussies over deze onderwerpen kunnen stimuleren. We nodigen wetenschappers, besluitvormers, professionals en andere geïnteresseerde belanghebbenden uit om deel te nemen aan de discussies! Dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Nederland en wordt gehost door het Centrum voor Rampenbestendigheid van de Universiteit Twente, in samenwerking met onderzoeksafdelingen op het gebied van rampenwetenschap in Nederland, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden.

Needs Conference (utwente.nl)