Zie Evenementen

Zorgen voor zorgpaden in de oncologie en openbare verdediging

Wil je meer inzicht in de toepassing en mogelijkheden van zorgpaden en regionale netwerkvorming in de oncologische zorg? Je bent van harte welkom bij het symposium ‘zorgen voor zorgpaden in de oncologie’ op 29 oktober 2020. 

Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) en de Universiteit Twente (UT) willen met dit symposium inzicht geven in de toepassing en mogelijkheden van zorgpaden en regionale netwerkvorming in de oncologische zorg. Verder wordt de zorglogistiek aangehaald en zullen zorgpaden vanuit het perspectief van de patiënt worden toegelicht. 

Aansluitend zal om 14.30 uur Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL en promovendus Universiteit Twente, haar proefschrift “The added value of oncological care pathways: data supported with healthcare professionals’ and patients’ perspective” verdedigen. Het symposium en openbare verdediging is digitaal interactief te volgen. De voertaal tijdens het symposium en de openbare verdediging is Nederlands/Engels. 

Vooraanstaande sprekers nemen u mee in deze onderwerpen:

  • Het patiëntenperspectief door drs. Irene Dingemans, belangenbehartiger kwaliteit van zorg, NFK
  • Help. De dokter heeft een zorgpad! door dr. Ewout Kouwenhoven, chirurg-oncoloog, ZiekenhuisGroep Twente, Almelo
  • Technologie op je (zorg)pad door dr. Jouke Tamsma, medisch directeur, TechMed Centre, Universiteit Twente
  • Het logi(stieke)sche perspectief door Prof. dr. ir. Erwin Hans, hoogleraar Operations Management, Faculty of Behavioral, Management and Social Sciences (BMS), Universiteit Twente
  • Het landelijke, multidisciplinaire perspectief door Prof. dr. Marcel Verheij, voorzitter SONCOS, hoofd afdeling radiotherapie, Radboud UMC Nijmegen
  • Zin en onzin van zorgpaden bij implementatie protonentherapie door Prof. dr. Liesbeth Boersma, radiotherapeut-oncoloog, directeur  patiëntenzorg Maastro/ hoofd afdeling radiotherapie MUMC+
  • Net-werken: wat levert het op? door Drs. Ineke Middelveldt, programmamanager UMCG Comprehensive Cancer Center/Themamanager Waardegedreven Netwerkfinanciering, Citrien   
  • De impact van kanker reduceren: samen, slimmer en innovatief! door Prof. dr. Thijs Merkx, voorzitter Raad van Bestuur, IKNL

Aanmelden

Deelname is gratis. Het programma is bedoeld voor onderzoekers, zorgverleners, huisartsen, verpleegkundigen in de oncologische zorg, verpleegkundig specialisten, bestuursleden van patiëntenverenigingen, bestuurders, managers en beleidsmedewerkers. Aanmelden kan tot 28 oktober via het inschrijfformulier

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. L.M. van der Heijden-Bergmans (l.bergmans@iknl.nl)