Zie Evenementen

Studium Generale - De Europese Unie Geschiedenis, realiteit en toekomst

De Europese Unie: historie, werkelijkheid en toekomst

Deze presentatie bestaat uit drie delen:

Deel 1 is informatief van aard en behandelt ontstaan en uitbreiding van de Europese Unie aan de hand van de vele EU-verdragen. Ook gaat het in op de diverse EU-instituties.

Deel 2 tracht de huidige politieke situatie van de EU te analyseren, in het bijzonder na het Verdrag van Lissabon (2009), het ‘alternatief’ voor de onsuccesvolle Europese grondwet. Concepten als ‘nationale soevereiniteit’ en ‘Europese identiteit’ komen aan de orde.

In deel 3 wordt een voorstel gedaan voor een aangepaste democratische structuur voor de EU, met een nieuw politiek bestuursmodel en ruimte voor regionale en culturele diversiteit.

Prof. Dr. Frans van Vught was hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Twente sinds 1986. Hij was tevens initiator en eerste wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde. Van 1997-2004 was hij Rector Magnificus van de Universiteit Twente, in deze periode was hij een deel van de tijd ook voorzitter van het College van Bestuur. Vervolgens was prof. Van Vught zeer actief in diverse Europese instituties en hij was special adviseur van Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie van 2004 tot 2014. Prof. Van Vught heeft meer dan 30 boeken geschreven en publiceerde meer dan 250 artikelen over planning, bestuur en onderwijs. Hij ontving eredoctoraten van Strathclyde University in Glasgow en de Universiteit Gent.

Moderator: Jaimi van Essen (wethouder Losser)

LET OP: LEZING IN HET ENGELS

Deze lezing is een coproductie van De Maatschappij and Studium Generale.