Zie Evenementen

Euregio Scholierenseminar

Het Euregio Scholenseminar wil scholieren samenbrengen om van gedachten te wisselen over actuele maatschappelijke vraagstukken in de Europese Unie, in het bijzonder in de grensregio's: de Euregio's. 

EUREGIO SCHOLIERENSEMINAR: 20 & 21 november 2019

Dit jaar nemen acht verschillende scholen deel aan de Euregio Scholierenseminar. De scholen selecteren gezamenlijk 120 leerlingen om deel te laten nemen aan het seminar. Deze leerlingen komen op een tweedaags seminar bijeen, waarvoor een inspirerend programma is voorbereid. Het thema van het Scholierenseminar 2019 is 'Klimaat, waterbeheer en technologie'. Dit thema wordt vanuit drie verschillende perspectieven benaderd, ondersteund door Waterschap Vechtstromen, het KNMI en verschillende faculteiten van de Universiteit Twente. Tijdens het seminar worden er lezingen verzorgd door bekende politici, vooraanstaande wetenschappers en bevlogen docenten, aangevuld met interessante workshops, uitdagende opdrachten en debatrondes.

organisatie

Het Scholierenseminar 2019 wordt georganiseerd in het Designlab op de Universiteit Twente door Pre-U in samenwerking met Waterschap Vechtstromen, en wordt mede mogelijk gemaakt door de onderstaande partijen.

Check de Engelse pagina!