Evenementen

De Design Thinking Mindset - een individueel en organisatorisch perspectief

A NIKOS-DESIGNLAB AUTUMN TALK BY KATHARINA HÖLZLE

Gericht op het beter, sneller en adequater reageren op technologische, markt- en gebruikersuitdagingen, worstelen organisaties met het vinden van de 'juiste' activerende factoren en werkwijzen om individuen, teams en de organisatie te machtigen voor creativiteit en innovatie. Ontwerpdenken (DT) is geïdentificeerd als een essentiële hulpbron voor organisaties bij hun zoektocht naar innovatie en is een strategisch hulpmiddel geworden voor het vertalen van technologische innovatie naar gebruikerswaarde, waardoor aantrekkelijke product- en service-ervaringen worden gecreëerd. Veel organisaties zijn echter niet in staat geweest om de beloften van Design Thinking te verzilveren. Recent onderzoek heeft Design Thinking beschreven als zowel een mindset als een methode / proces.

Deze presentatie presenteert een conceptueel model voor een Design Thinking Mindset gebaseerd op sociaal-cognitieve en creatieve engineeringtheorie, met behulp van cognitieve factoren zoals optimisme en openheid voor ervaring, evenals gedragskenmerken zoals empathie en creativiteit. De presentatie presenteert de eerste bevindingen van een uitgebreid kwalitatief onderzoek en bespreekt de implicaties voor organisaties die willen dat hun werknemers meer op Design Thinking letten en hoe dit te bereiken.

Over de spreker

katharina hoelzle

Prof. Dr. Katharina Hölzle, MBA is hoogleraar voor innovatiemanagement en ondernemerschap aan de universiteit van Potsdam. Voordat ze terugkeerde naar de universiteit, heeft ze een aantal jaren gewerkt in de semiconductor-, management consulting- en eBusiness-industrie. Ze heeft een Ph.D. van de Technische Universität in Berlijn, een diploma in business engineering van de Universiteit van Karlsruhe (TH) en een MBA van de University of Georgia, Athens, Georgia.  

Deze Season Talks zijn een gezamenlijk initiatief van NIKOS en DESIGNLAB voor een reeks van 4 interactieve lezingen per jaar, bedoeld voor studenten, medewerkers, onderzoekers binnen en buiten de UT, en branchecontacten in Twente en daarbuiten, met onderwerpen over het overbruggen van ontwerp, management, innovatie en ondernemerschap.

meer info & aanmelding

Deze lezing wordt gegeven in het Engels. Ga voor meer informatie en aanmelding naar onze Engelstalige site