Zie Evenementen

Slimme burgers en studenten maken een slimme stad Workshop City Deal Kennis Maken

This event is in Dutch.

Tijdens dit evenement zien we de City Deal aanpak van de stad Enschede in actie, met o.a. een introductie van het Enschede Lab en workshop rond Design Thinking. We nodigen leden van het City Deal netwerk en andere geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen.

In Enschede werken studenten van Saxion Hogeschool, ROC van Twente, AKI-ArtEZ en Universiteit Twente via de partnerovereenkomst/City Deal 'Kennis Maken' samen met de gemeente en andere partners aan het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Hoe dat concreet in zijn werk gaat, zien we in deze workshop.

ACHTERGROND city deal & enschede lab

Met  ruim  158.000  inwoners  is  Enschede  de  grootste  stad  van  Oost-Nederland.  De  gemeente  Enschede, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, de kunstacademie AKI-­ArtEZ en het ROC van Twente  werken  intensief  samen  om  de  stad  nog  aantrekkelijker  te  maken  voor  talentvolle  ondernemers, studenten en inwoners. Eind 2017 is daarvoor een overeenkomst gesloten door deze  partners.

In  dat  kader  van de partnerovereenkomst zijn  in  Enschede  zijn  een  aantal  trajecten  in  gang  gezet,  waaronder  het ENSCHEDE LAB. Studenten van Universiteit Twente, Saxion, AKI-­ArtEZ en ROC van Twente staan daar samen aan  het  roer. Ze werken in gemengde teams, brengen maatschappelijke opgaven in kaart,  en  ontwerpen  en  ontwikkelen  samen oplossingsrichtingen die  ze ter plekke testen.

PROGRAMMA

In  deze  workshop  nemen we deelnemers eerst mee in de totstandkoming van ENSCHEDE LAB. Onder andere gemeente Enschede en studenten leggen hun rol uit.

Tijdens het middagprogramma staat de methodiek Design Thinking centraal. Managing Director Frank Kresin van DesignLab Universiteit Twente licht dit toe. Vervolgens gaan aanwezigen op basis van deze methodiek zelf in groepen aan de slag. 

11:00   Ontvangst bij het DesignLab  
11:30   Opening door de dagvoorzitter, Rowinda Appelman, ministerie BZK  
11:40   Welkomstwoord, Christel Koman, gemeente Enschede  
11:50   Kennisinstellingen aan het woord 
12:00   Over het ENSCHEDE LAB, Maya van den Berg, Universiteit Twente
12:10   Studenten vertellen over het ENSCHEDE LAB 

12:30   Lunchpauze (mogelijkheid om per deelnemende stad een casus in te dienen) 

13:30   Aan de slag met Design Thinking, Frank Kresin, Universiteit Twente  
13:45   Inspiratielezing, Prof Peter­‐Paul Verbeek, Universiteit Twente  
14:00   Start Design Thinking workshop  
16:00   Terugkoppeling en wrap‐up  
16:30   Borrel   
17:00   Einde

REGISTREER NU

Voor de organisatie en catering horen wij graag op hoeveel aanwezigen wij mogen rekenen.

Registreren is gratis, en kan via een e-mail naar Marcia Clifford (m.f.clifford@utwente.nl). 

We zien uit naar je komst en een inspirerende, productieve dag!