Jaargesprekken

Bij de Universiteit Twente is het jaargesprek dé sleutel tot jouw professionele groei. Samen met je leidinggevende reflecteer je op prestaties, ontwikkeling en welzijn en maak je concrete afspraken voor het komende jaar.
Dit gesprek is een open dialoog waarbij jouw unieke talenten worden erkend en ontwikkeld, zodat je optimaal kunt bijdragen aan individuele-, team- en organisatiedoelen. 
Het jaargesprek is niet alleen een evaluatie, maar ook een kans om jouw opleidingswensen te bespreken, gerichte ondersteuning te ontvangen en een cultuur van leren te stimuleren. Wij erkennen, waarderen en investeren in jouw talent, met een focus op (team)samenwerking, leiderschap en feedback. Maak van jouw jaargesprek een krachtig moment voor groei en waardering.  


Hoe ziet de jaargesprekcyclus eruit

De UT hanteert de Jaargesprekscyclus als instrument om afspraken met individuele medewerkers te maken, de voortgang ervan te volgen, tijdig bij te kunnen sturen en uiteindelijk de behaalde resultaten te kunnen evalueren.

Het jaargesprek

 Voorbereiding

In de voorbereiding op je jaargesprek reflecteer je op de gemaakte afspraken van afgelopen jaar en denk je alvast na over de onderwerpen, die je in het jaargesprek wilt bespreken. Hiervoor kun je gesprekskaart met gespreksonderwerpen gebruiken. Daarnaast bekijk je alvast je huidige nevenwerkzaamheden en verlofsaldo en vraag je feedback op bij één of meerdere collega's.

 Jaargesprek

Terugblik op afgelopen jaar. In het jaargesprek reflecteer je samen met je leidinggevende op het afgelopen jaar. Hierbij blik je terug op de gemaakte afspraken, jouw (team)bijdrage en ontwikkeling. Jouw leidinggevende evalueert daarbij jouw functioneren.
Vooruitkijken naar het komende jaar. Bespreek met je leidinggevende wat je graag wilt ontwikkelen, wat jouw doelen zijn en hoe deze aansluiten bij jouw team en de organisatie. Maak hierover afspraken en leg deze vast.

 Afronden

Heb je het jaargesprek afgerond? Leg het gespreksverslag uiterlijk binnen 2 weken vast in AFAS en noteer de gemaakte afspraken. Jouw leidinggevende ontvangt een taak ter goedkeuring. Daarna is het opgeslagen in jouw dossier.


Voor meer informatie zie gesprekskaart en gespreksleidraad.

HET VOORTGANGSGESPREK (OPTIONEEL)

Halverwege het jaar voeren we het voortgangsgesprek. Leidinggevende en medewerker maken dan de balans op over de voortgang van de afspraken. In dit gesprek wordt bekeken wat de stand van zaken is van de gemaakte afspraken uit het jaargesprek en bespreken leidinggevende en medewerker of deze afspraken bijgesteld moeten worden.

jaargesprekcyclus

Aanvullende informatie

Trainingen

CONTACT

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.
Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...