Service Portal

Vrouwelijk talent naar de top

De UT bevordert de doorstroom van vrouwen naar de top van onze organisatie in de overtuiging dat een divers samengestelde organisatie bevorderlijk is voor het organisatieklimaat en betere bedrijfsresultaten behaalt. We voelen als universiteit de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de aanwezigheid en zichtbaarheid van vrouwen in de wetenschap en op andere sleutelposities binnen de UT. We voeren een actief beleid om deze doelstellingen te realiseren. Denk daarbij aan organisatie-breed vergroten van genderbewustzijn, in het bijzonder op het terrein van leiderschap, en werving en selectie.

In 2006 is de UT gestart met expliciete maatregelen om de in- en doorstroom van vrouwen te bevorderen. In 2009 werd de nota “In- en doorstroom van vrouwen aan de UT 2009” uitgebracht.

In hetzelfde jaar ondertekende de UT het Charter “Talent naar de Top”, een code met afspraken voor het realiseren van m/v diversiteit aan de (sub) top. Ondertekenaars committeren zich aan duidelijk meetbare doelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de resultaten.

De doelstellingen laten zich vertalen in ambitieuze streefcijfers, te realiseren in 2014, voor het aandeel vrouwen in de top van de UT. Op diverse niveaus in de organisatie wordt de voortgang bewaakt en periodiek besproken. De cijfers worden ten minste jaarlijks gemeten en openbaar gemaakt.

Deze pagina’s laten zien wat de UT ‘in huis heeft’ om meer vrouwen naar de top te brengen.

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...