De klachtenprocedure voor medewerkers is beschikbaar op de website van de dienst HR. Studenten die een formele klacht willen indienen kunnen zich wenden tot het Klachtenloket.