Prof. Raúl Zurita-Milla

Geodata als middel tegen pollenallergie en tekenbeten

Prof. Raúl Zurita-Milla zoekt oplossingen voor alledaagse maatschappelijke vraagstukken door gebruik te maken van geodata. Dankzij zijn werk begrijpen we nu beter seizoensgebonden processen zoals de start van de lente en het risico om een tekenbeet op te lopen. 

Hij is niet de wetenschapper die zich opsluit in zijn lab. Zurita-Milla is naar Twente gekomen om maatschappelijke impact te hebben. Hij wil problemen uit de groene leefomgeving helpen oplossen. Dat doet hij bijvoorbeeld door aan de hand van satellietbeelden de vitaliteit van gewassen in kaart te brengen. Of door onderzoek te doen naar de invloed van klimaatverandering op de seizoengebondenheid van vegetatie. 

Prof. Raúl Zurita-Milla

Hier in Europa maken we ons niet al te veel zorgen over ons dagelijks voedsel of over ‘vectorgedragen’ ziektes (die bijvoorbeeld door insecten van dier op mens worden overgebracht). Maar in andere delen van de wereld doen mensen dat wel. Geo-informatie kan een rol spelen bij het oplossen van dit soort problemen.

Prof. Raúl Zurita-Milla

Het totaalbeeld

De polsslag van de aarde wordt continu gemonitord door allerlei sensornetwerken. We beschikken dus wereldwijd over een enorme hoeveelheid ruimtelijke data. Maar met deze informatie wordt relatief weinig gedaan. De uitdaging van Zurita-Milla is om bruikbare geo-informatie te filteren uit een grote verscheidenheid aan beschikbare datasets. “Specialisten werken vaak afzonderlijk van elkaar met data van een bepaalde sensor of schaal. Je kunt het vergelijken met medische specialisten zoals cardiologen, neurologen of longartsen. Stel je voor dat zij onafhankelijk van elkaar een patiënt zouden behandelen. Stel je voor dat zij niet met elkaar praten en vasthouden aan hun eigen termen en technieken, hoewel zij weten dat in het menselijk lichaam alles met elkaar verbonden is. Het totaalbeeld ontbreekt. Wanneer we erin slagen om alle beschikbare geo-informatie te combineren en goed te analyseren, wordt de kracht van deze data alleen maar groter. Mijn drive is om op die manier mondiale milieuproblemen op te lossen."

Hooikoorts

Geografische data zijn complex en vragen om gespecialiseerde kennis en methoden. Zurita-Milla ontwerpt methodes en technieken om zowel patronen uit zeer grote datasets te halen en datagedreven modellen te ontwikkelen. De impact van klimaatverandering is een belangrijk thema in zijn onderzoek. Hij bestudeert de gevolgen van veranderingen in de fenologie, de veranderende timing van terugkerende biologische gebeurtenissen zoals de bloei van bloemen of het vallen van bladeren.

Door gegevens te combineren (meetresultaten van burgers, meteorologische metingen, vegetatiegegevens, satellietinformatie, enz.) heeft Zurita-Milla kunnen aantonen dat de lente een maand vroeger begint dan enkele decennia geleden. Dit heeft niet alleen ecologische gevolgen (bijvoorbeeld een hogere kans op schade aan fruitbomen door nachtvorst), maar treft ook de volksgezondheid. Hooikoortspatiënten moeten op deze veranderende situatie inspelen. “Het is belangrijk dat deze patiënten hun medicijnen tegen pollen op het juiste moment innemen, om gezondheidsproblemen te voorkomen”, zegt Zurita Milla. “Samen met biologen en medische specialisten willen we een tool ontwikkelen die hen niet alleen vertelt wanneer ze hun medicatie moeten innemen. De tool kan ook gemeenten adviseren over het soort bomen dat in plantsoenen geplant moet worden, zodat mensen geen last krijgen van pollenallergie.”

App tegen teken

Een ander effect van klimaatverandering is het vaker voorkomen van teken, een potentiële bron van ziekten zoals Lyme. Zuritta-Milla en zijn Wageningse collega's ontwikkelden een model om te voorspellen wanneer en waar teken het meest actief zijn. Het model wordt gebruikt voor de zogeheten Tekenbeet-app en de website Tekenradar van het RIVM, het Nederlandse instituut voor volksgezondheid. Na een bezoek aan een gebied met een hoge tekendichtheid geeft de app een tekenalert af: een waarschuwing om het lichaam te controleren op eventuele tekenbeten.

Onderwijs

Het doorgeven van kennis zit in het DNA van Zurita Milla. Als universiteitsstudent in Spanje, gaf hij al privélessen wiskunde, natuurkunde en scheikunde aan middelbare scholieren. Nu, in Twente, doceert hij de vakken Spatio-temporal Modelling en Big Geodata Processing. "De discussies met studenten zijn belangrijk voor mij. Dat stimuleert hun kritisch denkvermogen."

Zurita Milla richtte de Open Science Community Twente op om te leren, te delen en te discussiëren. “Veel wetenschappers richten zich op het publiceren in exclusieve tijdschriften omdat dat ze denken dat het goed is voor hun cv. Ze bouwen hoge muren om hun ‘koninkrijk’ te beschermen en beschouwen hun data en/of methoden als persoonlijke schatten. Ik wil geen muren. Ik wil dat wetenschappers hun kennis met iedereen delen om wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen in het belang van de samenleving. Een verandering in de academische cultuur is hard nodig.”

Over Raúl Zurita-Milla

Raúl Zurita-Milla (1978) is hoogleraar Spatio-temporal Analytics aan de faculteit Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) van de Universiteit Twente. Hij studeerde af in 2003 aan de Universiteit van Cordoba (Spanje) als landbouwkundig ingenieur. In datzelfde jaar behaalde hij cum laude de master Geo-Information Science af aan de Wageningen Universiteit (Nederland). Zijn promotieonderzoek in Wageningen (2004-2008) richtte zich op het gebruik van sensoren voor aardobservatie om heterogene landschappen in kaart te brengen en te monitoren.

Zurita-Milla is sinds 2008 verbonden aan de Universiteit Twente. Hij is daarnaast lid van de fenologiecommissie van de International Society of Biometeorology en medeoprichter van de Open Science Community Twente.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt, o.v.v. Fokke Eenhoorn fotografie