Prof.Dr. Ian Gibson

Ian Gibson verbindt Fraunhofer-projectcentrum met onderzoek en samenleving

Ik bekleed twee rollen bij de Universiteit van Twente. Naast mijn rol als wetenschappelijk directeur van het Fraunhofer Project Centre in complex systems engineering, ben ik ook  professor in Industrial Design Engineering aan de UT. In de laatstgenoemde rol adviseer ik andere hoogleraren op basis van mijn kennis en ervaring. Dit advies kan betrekking hebben op hun onderzoek, maar ook op bredere onderwerpen, zoals loopbaanontwikkeling.

Mijn rol bij het Fraunhofer Project Centre is nieuw, wat in zekere zin ook voor het centrum zelf geldt. Ik begon in deze rol in juli 2018 en ben de eerste wetenschappelijke directeur van het centrum. Ik zie mezelf als de verbindende factor tussen de universiteit en het centrum. Dat houdt in dat ik meer mensen bij onze activiteiten wil betrekken, onderzoeksrichtingen aangeef voor het centrum en het onderzoek van andere groepen binnen de universiteit wil verbinden met de activiteiten bij Fraunhofer. Het gaat dan vooral om verbindingen die wederzijdse voordelen opleveren voor de onderzoeksgroepen én Fraunhofer. Daarnaast moeten ze ook ons hoofddoel ondersteunen; het ondersteunen van lokale bedrijven, en met name de lokale productiebedrijven met research. Wij kunnen ze helpen met innoveren en uitleggen hoe ze het beste gebruik kunnen maken van nieuwe technologie door onderzoek te doen naar de mogelijke toepassingen binnen hun bedrijven. Ons recente onderzoek richt zich bijvoorbeeld op onderwerpen als additive manufacturing en digital twinning. De uitdaging voor ons is het verbinden van onze onderzoeken met de specifieke bedrijfsactiviteiten en deze ondernemingen te helpen met de benodigde aanpassingen. We bieden hen kennis en advies, zowel reactief als proactief, en kunnen ze desgewenst zelfs door het volledige proces gidsen. 

Engineers are the technical problem solvers of society, it is important that they always understand the relation of the problem to society.

Prof. Ian Gibson

Onderzoek en onderwijs

Alle activiteiten bij Fraunhofer zijn project-gebaseerd. In onze projecten trainen we zowel bachelor- als master- en Phd-studenten, waardoor de link tussen onderzoek en onderwijs er van nature al in zit. Ik geloof heilig in project- en probleem-gebaseerd leren. Juist in technische studies is dat essentieel. Een technisch probleem kan je op veel verschillende manieren oplossen. Om die verschillende manieren te leren moet je beschikken over theoretische kennis én praktijkervaring. Het helpt als leraren de theorie kunnen relateren aan de dagelijkse praktijk, zeker in technische studies. Engineers zijn de technische probleemoplossers van onze maatschappij, het is belangrijk dat zij altijd de relatie van het probleem met de maatschappij zien. Ik spreek hier ook uit eigen ervaring. Ik studeerde control engineering en had in eerste instantie problemen met het bevatten van het concept. Maar toen ging ik aan het werk in een cementfabriek en zag ik het proces in actie. Daardoor zag ik welke uitdagingen dit bedrijf had en hoe dit correspondeerde met de theorie uit mijn boeken. Dat heeft mij enorm geholpen.

Deze manier van onderwijzen zal ik ook in mijn eigen leergangen op de UT toepassen. Een van deze is Design for X, een product design-programma. X is hier een variabele die het ontwerp van de producten bepaalt. Die variabele kan bestaan uit het budget of de tijd die de studenten krijgen voor het ontwerp. Er lopen zoveel projecten binnen het centrum dat er nooit gebrek is aan vraag naar productontwerpen. Ik vraag de studenten te rapporteren hoe de ontwikkeling van het ontwerp verloopt, zodat al werkend leren. De andere leergang die ik aan ga bieden is Additive Manufacturing. In deze masters course, gaan studenten hun eigen 3D-printers bouwen en testen.

Over Ian Gibson

Ian Gibson is opgeleid als elektrotechnicus aan de Universiteit van Hull, waar hij ook een Phd behaalde in industriële robotica. Tijdens zijn studie kreeg hij steeds meer interesse in ontwerp en productie en de toepassing van technologie binnen universitair onderwijs. Zijn eerste functie als leraar kreeg hij bij Nottingham University in 1992. Hier maakte hij kennis met Rapid Prototyping, tegenwoordig beter bekend als 3D Printing (3DP) of Additive Manufacturing (AM). Ian heeft meer dan 25 jaar ervaring in het werken met deze extreem nuttige technologie om problemen op te lossen in de gezondheidszorg, mobiliteit, ruimtevaart en andere industriële sectoren door middel van toegepast onderzoek.

Hij heeft voornamelijk gewerkt in Azië en Oceanië, in verschillende functies in Hong Kong, Singapore en Australië. Gibson kwam terug naar Europa in juli 2018, waar hij werd aangesteld als Professor of Design Engineering en Scientific Director van het Fraunhofer Project Centre. Hij is bekend van het Springer e-book "Additive Manufacturing Technologies", dat meer dan 1 miljoen keer is gedownload, en als co-editor van het Rapid Prototyping Journal, de toonaangevende publicatie op dit gebied in de afgelopen 25 jaar. In 2017 werd Ian onderscheiden met de Freeform and Additive Manufacturing Excellence (FAME) award in de Verenigde Staten voor zijn bijdrage aan de academische AM gemeenschap. Tot nu toe ontvingen slechts 9 anderen deze award.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties gebruikt worden.