Prof.dr.ir. Albert van den Berg

nano-onderzoek voor gepersonaliseerde geneeskunde 

Albert van den Bergs onderzoek richtte zich de afgelopen twintig jaar op de ontwikkeling van het Lab on a Chip concept. Hiervoor deed zijn groep onderzoek naar micro- en nanofluidics, nieuwe (nano)sensorconcepten en innovatieve nanotechnologieën met behulp van de faciliteiten in het MESA+ Nanolab.

Naast het uitvoeren van basis- en toegepastonderzoek kijkt de onderzoeksgroep ook doorlopend naar spin-off mogelijkheden. Zo'n tien bedrijven hebben een start gevonden via de groep, waarvan Micronit de meest succesvolle tot nu toe is.  Van den Berg en zijn onderzoeksgroep werke ook aan de ontwikkeling van (single) cells on chip en recentelijk met tissues en organs on chip.

Prof. Albert van den Berg

Wat ik echt wil doen is jonge onderzoekers inspireren tot het uitvoeren van uitstekend nano-onderzoek, bij voorkeur van groot maatschappelijk belang.

Prof. Albert van den Berg

Van den Berg legt uit: "De motivatie voor ons onderzoek zit hem zowel in wetenschappelijke vragen als in gezondheids- en duurzaamheidsgerelateerde uitdagingen, zoals de wens om betere orgaan- en ziektemodellen voor medicijnontwikkeling en gepersonaliseerde geneeskunde te creëren. Op het gebied van outreach heeft de groep meegewerkt aan de ontwikkeling van een NLT-module voor het VWO en heeft zij haar werk gepresenteerd bij verschillende openbare gelegenheden (o.a. Zwarte Cross, Lowlands University, vele Science Café's). Het werk van de groep is bekroond met Stevin- en Spinoza-prijzen, 2 ERC Advanced grants en de groep is tevens hoofddeelnemer in twee Gravitation-programma's.

onderwijs

"Wat ik echt wil doen, is jonge onderzoekers inspireren om uitstekend nano-onderzoek te doen, bij voorkeur van groot maatschappelijk belang. De eerste taak van een universiteit is, naar mijn mening, het opleiden van technisch goed opgeleide, kritische en onafhankelijke onderzoekers. Daarvoor is toponderzoek een grote hulp, omdat het jongeren in contact brengt met de nieuwste ontwikkelingen in wetenschap en technologie. Stafleden van onze groep hebben een speciale Lab on Chip TOM module ontwikkeld, die zeer positief wordt ontvangen door de studenten. De beste manier om studenten op te leiden is volgens ons om ze te laten deelnemen aan onderzoeksteams over maatschappelijk relevante uitdagingen. Werken in zo'n divers team is vaak een grote inspiratie en motivatie, en wij geloven dat dit ook het kritisch en zelfstandig denken stimuleert. We geloven ook sterk in de sociale ontwikkeling van studenten, zoals blijkt uit onze tweejaarlijkse internationale groepswerkweken en regelmatige sociale activiteiten (zeilen, MTB, BBQ)."

Over Albert van den Berg

Albert van den Berg behaalde zijn MSc in de toegepaste natuurkunde in 1983 en zijn doctoraat in 1988, beide aan de Universiteit Twente. Van 1988 tot 1993 werkte hij in Neuchatel, Zwitserland, bij het CSEM en de Universiteit (IMT) aan geminiaturiseerde chemische sensoren. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar geminiaturiseerde systemen voor (Bio)chemische analyse aan de faculteit Elektrotechniek en een deel van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie. In 1994 initieerde hij in samenwerking met Prof. Bergveld de internationale MicroTAS-conferentieserie. Hij publiceerde meer dan 500 peer-reviewed publicaties (H=66 WoS, H=87 Google Scholar, per augustus 2021) o.a. in Science, Nature, PNAS, NanoLetters etc., en uit zijn groep zijn meer dan 10 spin-off bedrijven ontstaan. Hij ontving verschillende onderscheidingen en prijzen, zoals Simon Stevin (2002), twee ERC Advanced (2008, 2015) en drie ERC Proof of Concept (2011, 2013, 2016) beurzen, Spinoza prijs (2009), Distinguished University Professor (Twente, 2010), Distinguished Professor (South China Normal University SNCU (China), 2012), Raadplegingshoogleraar aan de Northwestern Polytechnic University NPU (China), 2017) en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (bestuurslid van 2011-2016). Hij is lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij van Wetenschappen (KHMW), de Academie voor Technologie en Innovatie (ACTI) en stichtend lid van HDMT en EUROoCS, de European Organ on Chip Society. Van 2014 tot 2018 was hij wetenschappelijk directeur van het MIRA-instituut voor Biomedical Engineering (nu TechMed Centre). In 2017 werd hij co-PI van het Max Planck - University of Twente Center for Complex Fluid Dynamics. In 2018 werd hij (mede)directeur van het MESA+ instituut voor Nanotechnologie.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties gebruikt worden