Dr. Ir. Edwin Dertien

Fascinatie voor de sociale robot

Onderzoeker, docent, kunstenaar, muzikant, zorgondernemer en robotica-duizendpoot. Dr. ir. Edwin Dertien is het allemaal. Die veelzijdigheid is terug te vinden in zijn onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Twente. “Ik ben een echte maker.”

Dr. Ir. Edwin Dertien

Je kunt niet een robot ontwerpen zonder rekening te houden met de verwachtingen van de gebruiker. Je moet als onderzoeker heel goed beseffen wat mensen weten of denken te weten.

Dr. Ir. Edwin Dertien

Al meer dan tien jaar is Dertien bezig met de inspectierobot PIRATE. De robot is ontworpen om zwakke delen in gasleidingen (preventief) op te sporen, zonder last te hebben van lastige bochten en andere obstakels onderweg. Dertien promoveerde in 2014 op PIRATE en is nog steeds betrokken bij de doorontwikkeling ervan. De laatste fase van het onderzoek richt zich op de autonomie van de robot. PIRATE moet zijn werk uiteindelijk zelfstandig kunnen uitvoeren.

Knuffel op afstand

In het project WEAFING draait het om het verwerken van kleine actuatoren in kleding. De bedoeling is dat de wearables haptische feedback geven aan de drager van het kledingstuk. “We willen meer kunnen dan de nu gebruikelijke trilmotor. Iets overbrengen wat je kunt voelen, zodat je iemand kunt aanraken op afstand”, legt Dertien uit. “Hoe mooi zou het zijn als je iemand vanaf een andere locatie een schouderklopje of een omhelzing kunt geven? Maar je kunt ook denken aan de fysiotherapeut die een patiënt corrigeert op lichaamshouding door middel van een duwtje op afstand duwtje. De robot hoeft niet altijd een mannetje te zijn dat naast je op de vloer staat. Hij kan ook een wearable zijn waarmee je kunt samenwerken. De robot als een verlengstuk van jezelf.”

Robots in de zorg

Een ander project op het gebied van social robotics is PRoSPEro. Het is bedoeld om zorgprofessionals voor te bereiden op nieuwe robotica-toepassingen in de zorg. “We kennen allemaal de filmpjes van bejaarden met robotknuffels op schoot en robots die gezellige spelletjes met hen doen. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers die toepassingen op waarde kunnen schatten. Wat kan wel, en wat niét? Wat is de impact van innovaties op hun werk in de zorg?”

Social robotics fascineert Dertien vanwege de grote complexiteit van het onderzoeksterrein. Mensen hebben allemaal een beeld bij een robot, al was het maar door een sciencefictionfilm die ze hebben gezien. “Je kunt niet een robot ontwerpen zonder rekening te houden met de verwachtingen van de gebruiker. Je moet als onderzoeker heel goed beseffen wat mensen weten of denken te weten. Als je een robot wilt inzetten achter de balie van het politiebureau, ligt het voor de hand om dat met een rollenspel te trainen. Ik probeer graag nieuwe dingen uit, zoals improvisatietheater als ontwerpgereedschap.”

TV-programma

Dertien ziet juist in zijn vakgebied de kracht van de Universiteit Twente terug. “We zijn goed op het snijvlak van mens en techniek. Dat werd duidelijk in het tv-programma ‘We gaan het maken’, waaraan wij hebben meegewerkt. Wetenschappers werden uitgedaagd om interventies te doen bij mensen met specifieke handicaps. Twente was hierbij heel goed vertegenwoordigd. Zelf heb ik voor het programma een camerastatief ontwikkeld dat je vanuit de armleuning van de rolstoel kunt bedienen, en een gamecontroller voor iemand met een spierziekte. Dat was leuk om te doen, want ik ben een echte maker.”

Onderwijs en onderzoek 

Binnen de opleiding Creative Technology geeft Dertien vakken over Physical Computing en Sensortechnologie. In de master Interaction Technology doceert hij de vakken 'Social Robot Design' en Mastering Tinkering. Hij laat daarin graag studenten op een creatieve manier werken aan praktische uitdagingen. “Tinkering is een hands-on vorm van ontwerpend leren waarin alle aspecten van de wetenschappelijke cyclus voorbijkomen: van observatie en hypothesevorming tot experimenteren en het trekken van conclusies. Het is een heel logische en functionele vorm van leren die we bijna zijn vergeten. In de wetenschap ligt de nadruk op het cognitieve, terwijl voor het programmeren of vormgeven hands-on leren juist heel belangrijk is. Samen met onder anderen collega Angelika Mader ben ik bezig om tinkering in te passen in de academische context.”

Over Edwin Dertien

Dr. Ir. Edwin Dertien (1979) studeerde Elektrotechniek aan de Universiteit Twente en promoveerde in 2014 op zijn inspectierobot PIRATE. Vanuit dit promotieonderzoek werkte hij ook aan het opzetten van de nieuwe opleiding Creative Technology. Dertien is nu assistent professor bij de onderzoeksgroep Robotics and Mechatronics. Daarnaast is als zelfstandig ingenieur actief in de wereld van de kunst. Dertien is medeoprichter van AssortiMens, een zorginstelling voor mensen met autisme. AssortiMens werkt op projectbasis samen met onderzoekers en/of studenten van de Universiteit Twente, zoals de bouw van een escaperoom over de Koude Oorlog en onderzoek naar autisme.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.