Prof. Dr. Ir. Geke Ludden

Geke Ludden onderzoekt hoe technologie mensen beweegt tot gezond gedrag

Gezond leven is lang niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid, weet professor Geke Ludden, hoofd van de UT-onderzoeksgroep Interaction Design. ‘We wijzen vaak met een beschuldigende vinger naar mensen die ongezond leven, maar het is helemaal niet makkelijk om gedrag aan te passen. Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol. Door technologie kunnen we mensen helpen om gezonder te leven. Tegelijkertijd moeten we technologie op zo’n manier inzetten dat het betekenis voor mensen heeft. Daarom is bij het ontwerp de relatie tot de gebruiker en de omgeving van groot belang.’

Onderzoek

Ludden doet onderzoek naar het gebruik van technologie om mensen gezonder te laten leven. De vraag hóe je technologie ontwerpt om mensen hierbij te ondersteunen, staat centraal. Ze geeft als voorbeeld het weergeven van gezondheidsdata. ‘Er zijn ontzettend veel apps die data verzamelen, zodat we meer weten over ons gedrag. Maar alleen het laten zien van die data zorgt niet voor een gedragsverandering. Daarom moeten we nadenken over het ontwerp van verschillende aspecten van de technologie, bijvoorbeeld een combinatie van sensoren en een applicatie op de smartphone. Voor de meeste mensen is een getal of grafiek op een scherm weinig betekenisvol. Mensen moeten zich betrokken voelen, want dat zorgt voor de motivatie om gedrag daadwerkelijk blijvend te veranderen. Het gaat uiteindelijk om de interactie en relatie tussen mens en technologie.’  

Het uitgangspunt voor een succesvol ontwerp zijn menselijke waarden, vervolgt Ludden. ‘Tijdens ons onderzoek brengen we ‘waardenetwerken’ van mensen in kaart. Zijn er bijvoorbeeld waarden die tegenover elkaar staan? Misschien wil iemand gezonder worden, maar tegelijkertijd blijven genieten van het leven. We willen kortom zo precies mogelijk weten hoe iemand in elkaar zit.’ Deze manier van ontwerpen, waarbij Ludden werkt met focusgroepen en co-creatie, wordt ook wel ‘human-centered design’ genoemd. Tijdens haar projecten speelt het DesignLab op de UT een belangrijke rol. ‘Daar is het makkelijk om mensen in een creatieve ‘vibe’ te krijgen en om ze actief te betrekken bij ons onderzoek.’

Ludden ontwikkelde in het DesignLab onder meer een ‘robotvest’ dat je houding corrigeert en recenter ontwierp ze met partners een vest, speciaal voor kinderen met ademhalingsproblemen. ‘Op deze ‘breathing trainer’ ben ik het meest trots. Niet alleen vanwege alle media-aandacht, maar ook vanwege de lange samenwerking tussen verschillende partijen en de toepasbaarheid van de ademhalingstrainer in de klinische praktijk.’

Onderwijs

Ludden geeft de vakken Design and Behaviour Change en Multisensory Design over het toepassen van theorieën van gedragsverandering en het ontwerpen van producten voor alle menselijke zintuigen. Ze vindt het belangrijk dat haar studenten leren werken in multidisciplinaire teams. ‘Studenten moeten leren wat hun waarde als industrieel ontwerper is binnen zo’n team. Onze studenten weten een klein beetje over heel veel dingen en kunnen zaken daarom goed met elkaar verbinden. Het gaat erom dat ze zichzelf binnen een team op waarde schatten en de discipline industrieel ontwerpen op een goede manier toepassen en vertegenwoordigen.’

Over Geke Ludden

Geke Ludden is als professor hoofd van de UT-onderzoeksgroep Interaction Design binnen de faculteit Enigneering Technology (ET). Ook is ze als fellow verbonden aan het DesignLab van de UT. Sinds 2012 werkt Ludden als docent en onderzoeker op de UT. Ook was ze visiting research fellow aan de University of Technology Sydney. Daarvoor werkte Ludden als research consultant bij onderzoeksinstituut Novay. Haar wetenschappelijk werk is gepubliceerd in journals op het gebied van design en gezondheidszorg. Ze is co-redacteur van het handboek Design for behaviour change (sept 2017, Routledge) en editor van het Journal of Design Research. Ludden heeft een achtergrond in industrieel ontwerpen en behaalde in 2008 haar PhD aan de TU Delft. Aan dezelfde universiteit behaalde Ludden in 2003 haar master Industrial Design Engineering.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.