De opleiding Technische Geneeskunde (ook wel Klinische Technologie genoemd) bestaat uit een driejarige bachelor en een driejarige master en kent een selectieprocedure.

Het overgrote deel van de studenten volgt na de bachelor de master Technical Medicine. Tijdens de bacheloropleiding is het grootste deel van de colleges in het Nederlands. Boeken zijn zowel in het Engels als in het Nederlands.

Het onderwijs wordt in modules aangeboden; vier modules per jaar. Elke module is georganiseerd rondom een project, waarin een technisch geneeskundige vraagstelling centraal staat en waardoor je de opgedane kennis en vaardigheden direct leert integreren en toepassen.

De Universiteit Twente biedt ook honours programma's aan waar studenten van de opleiding Technische Geneeskunde aan deel kunnen nemen.


Geneeskunde en technologie

De opleiding Technische Geneeskunde is zeer veelzijdig en praktijkgericht. Allereerst leer je uiteraard veel over het menselijk lichaam. Uitgangspunt is dat je tot in detail begrijpt hoe dit functioneert. We delen het lichaam op in diverse subsystemen, zoals het ademhalingsstelsel en het hart- en bloedvatstelsel. Van al deze subsystemen behandelen we de anatomie, de fysiologie en de pathofysiologie. Dus hoe het is opgebouwd, hoe het werkt en wat er gebeurt in het geval van ziekte. We focussen, in tegenstelling tot een geneeskundeopleiding, niet op specifieke symptomen, maar we leren je wel tot in detail wat de oorzaken van het ontstaan van symptomen zijn. Uiteraard heeft de opleiding een zeer belangrijke technologische component. Om te begrijpen hoe je technologie kunt inzetten voor diagnostiek en behandeling moet je immers tot in detail weten hoe deze werkt en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. De opleiding bevat daarom bijvoorbeeld veel natuurkundige module-onderdelen. Daarnaast hebben we allerhande ondersteunende disciplines, zoals wiskunde, statistiek, elektrotechniek, medisch recht en ethiek.

Werken met patiënten

Omdat je na je opleiding gaat werken met echte patiënten, is er veel aandacht voor het aanleren van professioneel gedrag. Zo leer je gesprekstechnieken, consultvoering en leer je jezelf kennen in relatie tot anderen. 

Praktijkgericht

Omdat je wordt voorbereid om zelfstandig patiënten te behandelen, is de voorbereiding op de beroepspraktijk een belangrijk aspect binnen je opleiding. In projecten, colleges en stages staat een goede voorbereiding op de praktijk centraal. Je leert om samen te werken en om gesprekken met patiënten op een goede manier te voeren. Tijdens je stages maak je echt kennis met de beroepspraktijk. De bacheloropleiding bevat twee stages in het ziekenhuis. Hier kom je in aanraking met de directe patiëntenzorg, leer je hoe de verschillende medische disciplines onderling samenwerken en maak je kennis met de technologische mogelijkheden op dit gebied. De opleiding Technische Geneeskunde heeft een zeer groot netwerk in de medische wereld. Er zijn stageplekken in nagenoeg alle Nederlandse ziekenhuizen en bij een groot aantal medische instellingen in het buitenland, zoals in Londen, Boston, Straatsburg en Singapore. Hierdoor is er altijd een stage die aansluit bij jouw interesses.

Faciliteiten

Om je goed voor te bereiden op het zelfstandig behandelen van patiënten heb je allerlei praktische vaardigheden nodig. Deze doe je op tijdens je stages en met behulp van simulaties in het hypermoderne Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) dat gevestigd is op de campus van de University of Twente. Het ECTM bevat onder meer een operatiekamer en een intensive care met daarin de modernste apparatuur. Met een zogenoemde Human Patient Simulator, een geavanceerde pop waarmee je medische complicaties kunt simuleren, leer je in een levensechte omgeving hoe je moet handelen als je patiënt bijvoorbeeld een hartaanval krijgt. Daarnaast beschikt het ECTM over een groot aantal andere simulatoren en (virtual reality) oefenprogramma’s voor medische handelingen. De meest moderne medische technologie is er aanwezig, waaronder geavanceerde navigatietechnologie voor minimaal invasieve ingrepen en magnetische hersenstimulatie. Niet alleen studenten maken gebruik van het ECTM. Ook artsen en andere medische professionals uit binnen- en buitenland komen naar het centrum om hun professionele vaardigheden te verbeteren.

Levensecht oefenen

Chat offline (info)