Het eerste jaar van Mechanical Engineering

Bekijk de presentaties van onze bachelors

In het eerste jaar van de bacheloropleiding Mechanical Engineering leg je een brede basis in disciplines als wiskunde en modelleren, mechanica en materiaalkunde, ontwerpen en productietechniek, en energie- en warmte overdracht. Vanzelfsprekend komen ook thema’s als  duurzaamheid aan bod. Zo’n 50% van je tijd besteed je aan praktijkgerichte teamprojecten en werkcolleges. Na het eerste jaar kun je een werktuigbouwkundig systeem analyseren, (her)ontwerpen, en de door jou gemaakte keuzes beargumenteren.

  • Jaar 1EC

Module 1: design and Manufacturing                           

In het eerste project ga je met je team aan de slag om een werktuig te ontwerpen dat nog niet bestaat, bijvoorbeeld een plastic afvalvolumeverminderaar, of een volleybalkanon. Je bedenkt en ontwerpt het product, maakt de onderdelen in de werkplaats en zet het geheel samen in elkaar. De kennis die je daarvoor nodig hebt, doe je op bij colleges over onder meer wiskunde, statica, productie en technisch tekenen.

Module 2: Energy and Materials

In het tweede project staan energie en materialen centraal. Samen met jouw projectteam analyseer je een bestaand energiesysteem op zowel materiaalkundig als thermodynamisch gebied. Deze module begint met veel nadruk op thermodynamica en materiaalkunde, zodat je met gedegen kennis van start kunt gaan met jouw project. Verder volg je colleges over wiskunde en, net als in de andere modules in het eerste jaar, modelleren en programmeren. Zo ontwikkel je je steeds verder op deze belangrijke terreinen.

Module 3: Energy and Sustainability

In module 3 verdiep je je verder in de theorie waarmee je tijdens module 2 hebt kennisgemaakt. Een extra thema is duurzaamheid; in dit college raak je vertrouwd met levenscyclusanalyse. In het teamproject ga je het energiesysteem uit module 2 herontwerpen, rekening houdend met zowel technologische als milieukundige aspecten. Net als in de andere modules in het eerste en tweede jaar besteden we nu ook aandacht aan je academische vorming.

Module 4: design and Mechanics

Tijdens het project in de vierde module sta je voor de uitdaging om een constructie te ontwerpen, waarin je de geometrie, de gekozen materialen en de sterkte goed op elkaar afstemt. De colleges tijdens deze module hebben uiteraard weer een sterke relatie met het project, zoals wiskunde, sterkteleer, werktuigonderdelen, en modelleren en programmeren. Met het afronden van module vier eindigt jouw eerste jaar.

In onderstaande video zie je docent Jurnan Schilder die je uitleg geeft over momenteventwicht in de Efteling.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies