In het eerste jaar leg je een brede basis in disciplines als wiskunde & modelleren, mechanica & materiaalkunde, ontwerpen & fabricage en thermodynamica & levenscyclusanalyse. Daarbij besteed je zo’n 50 procent van jouw tijd aan praktijkgerichte teamprojecten en werkcolleges.

Module 1: Ontwerp En Productie                            

In het eerste project ga je met je team aan de slag om een werktuig te ontwerpen dat nog niet bestaat, bijvoorbeeld een plastic afvalvolumeverminderaar of een volleybalkanon. Je bedenkt en ontwerpt het product, maakt de onderdelen in de werkplaats en zet het geheel samen in elkaar. De kennis die je daarvoor nodig hebt, doe je op bij colleges over vakgebieden als wiskunde, statica, productie en technisch tekenen.

Module 2: Energie En Materialen

In het tweede project staan energie en materialen centraal. Samen met jouw projectteam analyseer je een bestaand energiesysteem op zowel materiaalkundig als thermodynamisch gebied. De tweede module begint met veel nadruk op thermodynamica en materiaalkunde, zodat je met gedegen kennis van start kunt gaan met jouw project. Verder krijg je college over wiskunde en net als in de andere modules in het eerste jaar modelleren en programmeren.

Module 3: Energie En Duurzaamheid

In module 3 verdiep je je verder in de theorie waarmee je tijdens module 2 hebt kennisgemaakt. Een extra thema is duurzaamheid; in dit college raak je vertrouwd met levenscyclusanalyse. In het teamproject ga je het energiesysteem uit module 2 herontwerpen, rekening houdend met zowel technologische als milieukundige aspecten van het systeem. Net als in de andere modules in het eerste en tweede jaar besteden we nu ook aandacht aan je academische vorming.

Module 4: Ontwerp En Mechanica

Tijdens het project in de vierde module sta je voor de uitdaging om een constructie te ontwerpen, waarbij je de geometrie, gekozen materialen en sterkte goed op elkaar afstemt. De colleges tijdens deze module hebben uiteraard weer een sterke relatie met het project, zoals wiskunde, sterkteleer, werktuigonderdelen en modelleren en programmeren. Met het afronden van module vier eindigt jouw eerste bachelorjaar. Na het eerste jaar kun je een werktuigbouwkundig systeem analyseren, (her)ontwerpen, en de door jou gemaakte keuzes beargumenteren.

Informatie over het tweede studiejaar vind je hier.

Chat offline (info)