Online Open Dagen in maart gemist?
  • Jaar 2Jaar 2

Module 5: Public Management

Heb je je weleens afgevraagd waarom ICT-projecten zo vaak misgaan? Deze module introduceert moderne theorieën van public management en programma-implementatie terwijl je de digitale overheid bestudeert.

Je leert:

  • Dat de overheidsorganisatie snel verandert onder invloed van nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan de digitale afhandeling van aanvragen zoals paspoorten, of de informatie-uitwisseling tussen overheidsdepartementen en -eenheden die nodig is om onze veiligheid te waarborgen.
  • Te begrijpen hoe dergelijke informatietechnologie bij overheden werkt.
  • Inferentiële statistiek en data-analyse interpreteren.

In het project bestudeer je de implementatie van een ICT-applicatie op grote schaal in een netwerk van overheidsinstanties.    

Module 6: Evaluation of tech-society

Deze module is de laatste in de serie van zes kernmodules en gaat over evaluatie. Evaluatieresultaten en het begrijpen van trends helpen je om een goed geïnformeerd perspectief op de toekomst te krijgen. Zo zal bijvoorbeeld werk in de toekomst sterk beïnvloed worden door de implementatiesnelheid van het gebruik van robots.

In je project interpreteer je uitkomsten van geavanceerde multivariate statistiek om een beter beeld van het werk in de toekomst te krijgen, onder de toenemende invloed van robotisering en automatisering.

Module 7 & 8: Specialisatie

SPECIALISATIE 1: PUBLIC ADMINISTRATION

De specialisatie Public Administration geeft je de mogelijkheid te specialiseren in top-down en bottom-up beslissingsstructuren. In de ene module is het onderwerp complexe collectieve besluitvorming. Je gebruikt rationele-keuze modellen om de uitkomst van collectieve besluitvorming met veel belanghebbenden te voorspellen. Bovendien leer je hoe deze besluitvorming te beïnvloeden is. De andere module focust op burgerparticipatie bij publieke organisaties. Je leert hoe de samenwerking tussen burgers en professionals de kwaliteit van publieke diensten kan beïnvloeden.

SPECIALISATIE 2: GLOBAL AND EUROPEAN STUDIES

De specialisatie Global and European Studies geeft je de mogelijkheid om je te concentreren op de internationale en Europese dimensies van maatschappelijke uitdagingen. De ene module concentreert zich op huidige Europese crises, zoals de Brexit. De andere module kijkt vooral naar de positie van Europa in de wereld. Je leert hoe de Europese Unie opereert als één internationaal instituut tussen andere grote wereldmachten zoals China en de Verenigde Staten.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies