Studieprogramma

Het eerste studiejaar

Het eerste jaar van de bachelor Gezondheidswetenschappen bestaat uit vier modules. In iedere module staat één project centraal. Hierin ga je in een groep aan de slag met een actueel probleem uit de gezondheidszorg.

Module 1

Structuur en organisatie van de gezondheidszorg

In deze module staan chronische gezondheidsproblemen centraal. Je bekijkt welke ontwikkelingen in het Nederlandse zorgsysteem van invloed zijn op de zorg aan chronisch zieken. Je verdiept je in de situatie van een chronisch zieke patiënt. Wat is de impact van het gezondheidsprobleem op het dagelijks leven van deze patiënt en hoe speelt het zorgsysteem daarop in? Wat zijn knelpunten en hoe kun je die oplossen? In de theorie, die met het project samenhangt, leer je meer over het leven met een chronische aandoening, structuur en organisatie van zorg en de rol van technologie in de chronische zorg.

Module 2

Gezondheid, ziekte en preventie

Door maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en een veranderde leefstijl zullen bepaalde ziekten steeds vaker voorkomen. Preventie wordt gezien als een belangrijke manier om ziekten en vroegtijdige sterfte te voorkomen. Maar werkt het in de praktijk ook zo? In deze module ga je met deze, en andere vragen, aan de slag. Met je projectteam kies je een ziekte en zoek je uit hoe je deze het best kunt voorkomen. Je verdiept je in bestaand preventiebeleid, in het ontstaan van de ziekte en de mogelijkheden om de ziekte te voorkomen of te behandelen. Vervolgens kijk je of de door jullie gekozen preventiestrategie werkt en ethisch wenselijk is. Rond het project krijg je vakken als celbiologie, anatomie en pathofysiologie, epidemiologie en ethiek.

Module 3

Gezondheidszorgonderzoek

Goed wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren, is een belangrijke vaardigheid voor een gezondheidswetenschapper om problemen in de gezondheidszorg aan te kunnen pakken. Meten is weten. In deze module kies je, samen met je projectgroep, een probleem uit de gezondheidszorg. Dat kan bijvoorbeeld slechte communicatie tussen zorgverleners zijn, ziekenhuiswachtlijsten of obesitas. Vervolgens verdiepen jullie je in de literatuur, formuleren een vraagstelling, schrijven een plan van aanpak voor een onderzoek en verzamelen en analyseren data. De resultaten verwerken jullie in een eindverslag. Naast kennis van onderzoeksmethoden en -technieken krijg je in deze module ook inzicht in de organisatie van de openbare gezondheidszorg en informele processen binnen zorgorganisaties. Je leert op een structurele manier gezondheidsvraagstukken aan te pakken en ontdekt waarom de zorg in de praktijk vaak anders werkt dan vooraf op papier gepland. Dit zijn belangrijke kennis en vaardigheden voor een gezondheidswetenschapper, die later problemen gaat oplossen in de dynamische praktijk van de gezondheidszorg.

Module 4

Optimalisatie van zorg

Het liefst bieden we iedereen de best mogelijke zorg zonder wachttijden en met lage (of liefst geen) kosten. Helaas bestaat zo’n ideale situatie vaak niet. Er zullen dus compromissen moeten worden gesloten. Deze module gaat over de vraag: wat is optimale zorg en hoe kunnen we deze organiseren? De theorie geeft je inzicht in het slim organiseren van processen. In een practicum pas je dit toe door een ziekenhuis te adviseren over de inrichting van zorg binnen de operatiekamer. In het project verdiep je je in optimalisatie door gebruik van een nieuwe technologie. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie? En wat zijn de consequenties voor de patiënt, zorgverlener, het management en de zorgverzekeraar?

Lees meer over de opbouw van het tweede en derde jaar.

Chat offline (info)