Eerste studiejaar

Bekijk de presentaties van onze bachelors

In het eerste jaar van de bachelor Gezondheidswetenschappen leer je over de onderwerpen: chronische ziekten, preventie, sectorontwikkelingen, wetenschappelijk onderzoek en de aanpak van wachttijden door procesoptimalisatie.

Overzicht modules jaar 1

Module 1: Structuur en organisatie van de gezondheidszorg

In deze module bekijk je welke ontwikkelingen in het Nederlandse zorgsysteem van invloed zijn op de zorg aan chronisch zieken. Je verdiept je in de situatie van een chronisch zieke patiënt. Wat is de impact van het gezondheidsprobleem op het dagelijks leven van deze patiënt en hoe speelt het zorgsysteem daarop in? Wat zijn knelpunten en hoe kun je die oplossen? In de theorie leer je meer over het leven met een chronische aandoening, de structuur en organisatie van de zorg en de rol van technologie in de chronische zorg. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van apps, wearables en e-healthoplossingen voor patiënten, of van big data bij bevolkingsonderzoeken. 

Module 2: Gezondheid, ziekte en preventie

Door maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en veranderende leefstijlen zullen bepaalde ziekten steeds vaker voorkomen. Preventie is een belangrijke manier om ziekten en vroegtijdige sterfte te voorkomen. Maar werkt het in de praktijk ook zo? In deze module ga je met vragen als deze aan de slag. Met je projectteam kies je een ziekte en zoek je uit hoe je deze het best kunt voorkomen. Je verdiept je in bestaand preventiebeleid, in het ontstaan van de ziekte en de mogelijkheden om de ziekte te voorkomen of te behandelen. Vervolgens kijk je of de door jullie gekozen preventiestrategie werkt en ethisch wenselijk is.

Module 3: Gezondheidszorgonderzoek

Wil jij als gezondheidswetenschapper problemen in de gezondheidszorg grondig kunnen aanpakken? Dan is het belangrijk dat je goed wetenschappelijk onderzoek kunt uitvoeren. Meten is weten. In deze module kies je, samen met je projectgroep, een probleem uit de gezondheidszorg. Vervolgens verdiep je je in de literatuur, formuleer je een vraagstelling, schrijf je een plan van aanpak voor een onderzoek en verzamel en analyseer je data. De resultaten verwerken jullie in een eindverslag. Naast kennis van onderzoeksmethoden en -technieken krijg je inzicht in de organisatie van de openbare gezondheidszorg en informele processen binnen zorgorganisaties. Je leert op een structurele manier gezondheidsvraagstukken aan te pakken en ontdekt waarom de zorg in de praktijk vaak anders werkt dan vooraf op papier gepland.

Module 4: Optimalisatie van zorg

Deze module gaat over de vraag: wat is optimale zorg en hoe kunnen we deze organiseren? De theorie geeft je inzicht in het slim organiseren van processen. In een practicum pas je dit toe door een ziekenhuis te adviseren over de inrichting van zorg binnen de operatiekamer. In het project analyseer en optimaliseer je bestaande zorgprocessen binnen een snel veranderende omgeving (bv. corona). Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie? En wat zijn de consequenties voor de patiënt, zorgverlener, het management en de zorgverzekeraar?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies