Communication Science

Veelgestelde vragen

Hoeveel eerstejaarsstudenten heeft deze opleiding?

De opleiding heeft gemiddeld 70 studenten per jaar.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de voertaal van deze opleiding?

De voertaal van de opleiding is Nederlands, maar je hebt ook kennis nodig van de Engelse taal. In het tweede studiejaar zijn module 5 en 6 Engelstalig. Tentamens mogen naar keuze in het Nederlands of Engels gemaakt worden. Aan deze modules kunnen ook uitwisselingsstudenten uit het buitenland deelnemen. Ook bieden we de mogelijkheid om in het derde jaar een semester in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Universitair opgeleide professionals komen steeds vaker te werken in internationale contexten. In het bachelor- en masterprogramma bereiden we onze studenten daarop voor. Het masterprogramma is geheel in het Engels en de groep masterstudenten wordt steeds internationaler.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het verschil tussen deze opleiding hier en elders?

In Nederland kun je verschillende universitaire opleidingen in de communicatiewetenschap volgen. In Twente focussen we ons op communicatie in organisaties: marketingcommunicatie, bedrijfscommunicatie, nieuwe media en communicatie, en technische communicatie. Ons onderwijs is ingericht in projecten. De opleiding heeft daardoor een toegepast karakter: je leert niet alleen de theorie maar past deze toe in de praktijk. Wil je meer weten, kijk dan bij ‘Redenen om Communicatiewetenschap in Twente te studeren.'

Naast opleidingen in de communicatiewetenschap zijn er ook opleidingen in de communicatie- en informatiewetenschappen. De communicatie- en informatiewetenschappen benaderen communicatie vanuit de geestes- of letterenwetenschappen. Hier staat de talige kant van communicatie centraal, zoals tekstanalyse en taalvaardigheid. Er is veel aandacht voor hoe gesproken en geschreven teksten werken en je verdiept je in een vreemde taal. Na het voltooien van de opleiding heb je de titel Bachelor of Arts (BA).

Communication Science valt onder de sociale wetenschappen of gedragswetenschappen. Ook in de communicatiewetenschap spelen talige en tekstuele informatie natuurlijk een rol, maar deze krijgen minder nadruk. In de communicatiewetenschap is er meer aandacht voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Je leert methoden en technieken om zelf onderzoek te doen naar communicatievraagstukken. De focus ligt op het gebruik van media en de invloed van deze media op het gedrag van mensen en organisaties en in de samenleving. Na het voltooien van de opleiding heb je de titel Bachelor of Science (BSc).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de UT en een communicatieopleiding op hbo-niveau?

Er wordt soms beweerd dat je in een universitaire opleiding moet kiezen tussen academische diepgang en praktische relevantie. Daar geloven we niet in. We bereiken in ons programma een hoogwaardig academisch werk- en denkniveau, met veel aandacht voor onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Maar daarbij richten we ons wel steeds op de praktische toepassing van kennis in communicatievraagstukken. Een communicatieprofessional die aan de Universiteit Twente is afgestudeerd, is een volwaardige academicus die uitstekend in staat is om communicatieproblemen in de praktijk op te lossen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar vind ik informatie over vakken die ik straks krijg?

De opleiding Communication Science is opgebouwd volgens de bachelor-masterstructuur. De bacheloropleiding duurt drie jaar en en na afronding ontvang je het bachelordiploma (Bachelor of Science). Elk studiejaar bestaat uit vier modules. Bekijk het studieprogramma.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het benodigde wiskundeniveau?

Je hebt wiskunde op vwo-niveau nodig. Het werkt in je voordeel als je wiskunde met statistiek hebt gevolgd. Heb je dit niet, dan raden wij een wiskundecursus aan om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

In welke taal zijn de boeken geschreven?

De boeken in het eerste jaar zijn, op een paar uitzonderingen na, in het Engels. Daarnaast bestudeer je met regelmaat wetenschappelijke artikelen. Deze zijn meestal ook in het Engels geschreven.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Zijn er nog andere kosten aan de opleiding naast collegegeld en studieboeken?

Naast collegegeld en studieboeken zijn er andere kosten die je moet maken om te gaan studeren. Je hebt bijvoorbeeld een laptop nodig. Verder heb je misschien reiskosten, en als je op kamers gaat moet je ook denken aan onkosten als huur en boodschappen. Op deze website kun je een financieel studieplan maken. En hier lees je meer over wonen en leven op onze campus.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Heb ik een laptop nodig?

Ja, voor de practica heb je een laptop nodig. We hebben een aantrekkelijke regeling voor studenten die via de Universiteit Twente een laptop aanschaffen. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Is er studiebegeleiding?

De opleiding is kleinschalig, waardoor er veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. En er is uitstekende studiebegeleiding. Je krijgt de ruimte om je individuele talenten en ambities te ontwikkelen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Het derde studiejaar bestaat uit het halfjaar vrije keuzeruimte. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om vakken te volgen van een andere opleiding, of om in het buitenland te studeren of stage te lopen. Het andere halve jaar besteed je aan je bachelorafstudeeropdracht en reflectie. Bekijk het studieprogramma van jaar 3.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is een bindend studieadvies?

De opleiding Communication Science kent een bindend studieadvies (BSA) in het eerste jaar van de bachelor. Je krijgt een positief advies als je meer dan 45 van de 60 studiepunten hebt gehaald uit het eerste jaar.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke matchingsactiviteiten biedt de opleiding aan?

De opleiding Communication Science nodigt je na inschrijving voor de opleiding (dus na 1 juni) uit voor een gesprek met de studieadviseur. Op basis daarvan zal de opleiding je een vrijblijvend advies voor studiekeuze geven.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer zijn de open dagen?

In maart en november zijn de Open Dagen op de Universiteit Twente. Daar kun je al je vragen stellen aan de medewerkers en studenten van de opleiding Communication Science. Meld je van tevoren aan via www.utwente.nl/opendagen/.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik een meeloopdag doen?

Je kunt een meeloopdag doen met een eerstejaarsstudent. Je ervaart dan hoe is het is om echt student te zijn en colleges te volgen. Meeloopdagen zijn mogelijk tijdens collegeweken van oktober t/m juni. Aanmelden kan via www.utwente.nl/meeloopdagen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Volg de opleiding op Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van de opleiding Communication Science.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Chat offline (info)