Studieprogramma BSc Chemical Engineering

Studiekeuze gemaakt?

Scheikundig ingenieurs kunnen zich bezighouden met een zeer breed assortiment uitdagingen en oplossingen. Van de ontwikkeling in een laboratorium van chemische structuren die zo klein zijn dat ze op een chip passen, tot nieuwe geavanceerde kunststoffen en het onderhouden, verbeteren of ontwerpen van reusachtige reactoren of installaties. Deze opleiding bereidt je voor op die brede en fascinerende praktijk. Door de opleiding heen is de scheikunde niet je eindpunt, maar je vertrekpunt voor het verdiepen, verbreden en duurzaam toepassen van chemische technologie.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

 • Jaar 1EC
 • Jaar 2EC
 • Jaar 3EC

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit. 

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

  Deze leermethode is het Twents Onderwijsmodel (TOM): een unieke manier van studeren die je alleen tegenkomt op de Universiteit Twente.

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Jouw opleiding stelt het aantal uren vast per opdracht, projectverslag of examen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • Bindend studieadvies

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Studievereniging Alembic 

Alembic is de studievereniging van de opleiding Chemical Science & Engineering. Zij zetten zich in voor het behartigen van de belangen van de studenten van de bacheloropleiding Chemical Science & Engineering en de bijbehorende masteropleiding Chemical Engineering, en in het bijzonder die van Alembic-leden. Lid zijn van Alembic betekent niet alleen een onvergetelijke studietijd, korting op studieboeken en de mogelijkheid om deel te nemen aan commissies, maar nog veel meer! Alembic heeft bijvoorbeeld een eigen ‘huiskamer’, waar je gezellig kunt koffiedrinken. Je leert er ook de ouderejaars kennen, die je weer op weg kunnen helpen met je studie wanneer je vastloopt. Kortom: Alembic is een ‘extended family’ waar je altijd terechtkunt.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies