Studieopbouw BSc Chemical Science Engineering

Studiekeuze gemaakt?

Scheikundig ingenieurs kunnen zich bezighouden met een zeer breed assortiment uitdagingen en oplossingen. Van de ontwikkeling in een laboratorium van chemische structuren die zo klein zijn dat ze op een chip passen, tot nieuwe geavanceerde kunststoffen en het onderhouden, verbeteren of ontwerpen van reusachtige reactoren of installaties.

Deze opleiding bereidt je voor op die brede en fascinerende praktijk. Door de opleiding heen is de scheikunde niet je eindpunt, maar je vertrekpunt voor het verdiepen, verbreden en duurzaam toepassen van chemische technologie.

Modules Chemical Science Engineering

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Chemie15

   De kick-off van je opleiding! In deze module draait alles om de chemie waar scheikunde centraal staat. Je werkt aan jouw basiskennis over atomen en het periodiek systeem, de elektronische structuur van moleculen, zuren en basen, covalente bindingen en verschillende reacties. De module sluit je af met een practicum en een teamproject waarbij je een uitdagend en duurzaam onderwerp uit de scheikunde onder de loep neemt.

  • Module 2 | Procestechnologie15

   Je leert alles over thermodynamica en thermodynamische cycli. In het teamproject word je uitgedaagd om voor een eigen proces een geschikte reactor en de eerste scheidingstrap met recycle te ontwerpen. De omvang van de recyclestroom is een ontwerpvariabele. Minimaal gebruik van grondstoffen en energie is het belangrijke ontwerpcriterium. In het practicum kom je ook weer reactortypes en destillaties tegen.

  • Module 3 | Materiaalkunde15

   Om materiaaleigenschappen te kunnen voorspellen moet je meer weten over de atomen en atoomstructuren van materialen. Je leert over de relatie tussen de eigenschappen van materialen en hun structuur op atomaire schaal: bijvoorbeeld de relatie tussen transparantie en de positionering van de atomen. Je maakt kennis met quantummechanica en materialen op moleculair niveau, met speciale aandacht voor organische materialen en polymeren. Je gaat experimenteren in het laboratorium op de campus. Je project is een case study naar de rol van materialen in nieuwe energietoepassingen.

  • Module 4 | Fysische & Analytische chemie15

   In de laatste module van het eerste jaar leer je over chemische evenwichtsreacties, fasenovergangen en elektrochemische processen. Deze zaken spelen een cruciale rol in onder andere de chemische en farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie, waar ze worden gebruikt in fabricage- en zuiveringsprocessen en de analyse van materiaalsamenstellingen. Het theoretische onderdeel van Analytische Chemie geeft een overzicht van de moderne spectroscopische en chromatografische technieken die gebruikt worden in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van moleculen en molecuulmengsels. In het praktische onderdeel doe je een aantal proeven volgens de genoemde technieken en volgens technieken die betrekking hebben op evenwichtsprocessen.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Industriële processen15

   Je leert hoe chemische processen te ontwerpen en te bestuderen.. Dit doe je op moleculair niveau, waarbij reactiekinetiek en katalyse belangrijke onderwerpen zijn. Én op procesniveau waar je de belangrijkste processtappen leert kennen om vanuit verschillende grondstoffen, zoals aardolie, aardgas en biomassa, een gewenst product te maken. Tijdens het project Duurzame Industriële Chemie bestudeer je samen met je medestudenten een proces in detail, kijk je of je het proces duurzamer kunt maken én kijk je samen naar de maatschappelijke implicaties.

  • Module 6 | Fysisch transport15

   Hoe kan je de fundamentele aspecten en de basisvergelijkingen voor het beschrijven van transport van impuls, massa en energie toepassen op situaties uit de (ingenieurs-)praktijk en uit het dagelijks leven? Met deze vraag ga je aan de slag. Het kunnen opstellen en (numeriek) oplossen van behoudswetten (balansen) is onmisbaar voor (chemisch) technologen. In het modelleerproject pas je de opgedane kennis direct toe. Met behulp van experimenten verifieer je de modellen en bepaal je de onbekende parameters.

  • Module 7 | Moleculen & Materialen15

   Wist je dat materialen op nanoschaal heel andere eigenschappen hebben dan dezelfde materialen met grotere afmetingen? En dat je eigenschappen van materialen kunt veranderen door moleculen zichzelf te laten organiseren in grotere eenheden, zoals op oppervlakken en nanodeeltjes? Tijdens deze module ga je niet alleen hierover meer leren, maar ook over organische en bio-organische chemie, nanochemie en colloïdchemie. Je werkt met een selectie van moderne spectroscopische en chromatografische technieken voor kwalitatieve en kwantitatieve analyse van (mengsels van) moleculen.

  • Module 8 | Keuzemodule15

   Bij de achtste module is de keuze aan jou! Je kiest uit twee richtingen: procestechnologie of materiaalkunde. Dit zijn ook de twee richtingen waarin je je tijdens de direct aansluitende masteropleiding Chemical Engineering kunt specialiseren.

   A) PROCESTECHNOLOGIE: PROCESONTWERP (ONTWERPEN)
   In deze keuzemodule ga je aan de slag met reactorkunde en scheidingstechnieken. Zo is bijvoorbeeld de reactor de kern van een proces waarin de grondstof wordt omgezet in het gewenste product. Uit de reactor komen naast het gewenste product ook grondstoffen, bijproducten en (eventueel) oplosmiddelen. Dit mengsel moet je scheiden om het product en de grondstoffen in de gewenste zuiverheid te verkrijgen. Daarom zul je ook alles moeten weten over scheidingsstappen op basis van verschillende technieken. In het project ga je de opgedane kennis toepassen.

   B) MATERIAALKUNDE: CHEMIE EN TECHNOLOGIE VAN MATERIALEN
   Kies je voor keuzemodule 8B, dan maak je kennis met de relaties tussen de structuur en eigenschappen van materialen en hun functionele toepassing. Immers, ieder apparaat – of het nu een kunstheup of een zonnebril is – combineert de eigenschappen van verschillende materialen om een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Je krijgt colleges over materiaalsynthese en -karakterisering en doet praktijkervaring op. Je bespreekt de mechanische, warmte- en diëlektrische eigenschappen van materialen. In het tweede deel van de module ga je aan de slag met een project over anorganische materialen.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze30

   In modules 9&10 heb je verschillende opties:

   Studeer in het buitenland: een avontuur van onschatbare waarde en raden wij je zeker aan! Je leert vraagstukken vanuit een andere cultuur te benaderen en ontwikkelt een flexibiliteit om in diverse teams en omstandigheden te werken. Vaardigheden die later goed van pas komen.

   Haal je tweedegraads lesbevoegdheid: aan de slag als docent na deze opleiding? Gebruik je minor om je tweedegraads lesbevoegdheid te halen. 

   Losse keuzemodules (minors): Verbreed je kennis door modules te volgen bij andere opleidingen aan de Universiteit Twente. Veelgekozen minors zijn Science, Finance for Engineers en Geo-Information Systems. 

   Bekijk alle minors

  • Modules 11&12 | Bacheloropdracht30

   De laatste twee modules, 11 en 12, besteed je aan het schrijven je bachelorscriptie en het afstuderen. In module 11 kun je, naast vakken als Onderzoek, Ethiek en Statistiek, ook kiezen uit diverse keuzevakken (zoals Biochemie, Bionanotechnologie, Process Equipment Design, etc). In module 12 schrijf je een onderzoeksplan en doe je zelfstandig literatuuronderzoek. Voor je bacheloropdracht werk je samen met een van onze afdelingen, waarbij je zelfstandig onderzoek doet onder begeleiding van een PhD student. Bij succesvolle afronding van de twaalf modules ontvang je je bachelordiploma en mag je je officieel Bachelor of Science in Chemical Science & Engineering noemen.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit. 

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

  Deze leermethode is het Twents Onderwijsmodel (TOM): een unieke manier van studeren die je alleen tegenkomt op de Universiteit Twente.

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Jouw opleiding stelt het aantal uren vast per opdracht, projectverslag of examen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • Bindend studieadvies

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Studievereniging Alembic 

Alembic is de studievereniging van de opleiding Chemical Science & Engineering. Zij zetten zich in voor het behartigen van de belangen van de studenten van de bacheloropleiding Chemical Science & Engineering en de bijbehorende masteropleiding Chemical Engineering, en in het bijzonder die van Alembic-leden. Lid zijn van Alembic betekent niet alleen een onvergetelijke studietijd, korting op studieboeken en de mogelijkheid om deel te nemen aan commissies, maar nog veel meer! Alembic heeft bijvoorbeeld een eigen ‘huiskamer’, waar je gezellig kunt koffiedrinken. Je leert er ook de ouderejaars kennen, die je weer op weg kunnen helpen met je studie wanneer je vastloopt. Kortom: Alembic is een ‘extended family’ waar je altijd terechtkunt.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies